Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Tưởng Niệm An Lộc Anh Dũng - Tưởng Niệm Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tưởng Niệm Ông Bác Hiếu

 

Nguyễn Văn Hiếu lẫy lừng chiến tích

Thưở ngày xưa cao ráo khôi ngô

Một tay gây dựng cơ đồ

Hàng trăm chiến tích thu về thị oai

Một tay súng đổ lầu đài

Của bao thế lực thù trong giặc ngoài

Không chỉ có chiến công ngang dọc

Ông còn là 1 tướng tiên phong

Chống nạn tham nhũng cướp công

Vạch trần những kẻ hám danh tham tiền

Thời thế đó mấy ai thanh bạch

Những kẻ hèn ôm hận ghét ông

Đang cùng vợ trọn thủy chung

Ai mà ngờ được có ngày xa nhau

Tờ điện báo bảo ông ngộ nạn

Ôi ! bàng hoàng tất cả đau thương

Mẹ hiền mất một đứa con

Làm chồng xa vợ - Con khờ không cha

Nguyễn Văn Tín người em thân nhất

Đã nghi ngờ có kẻ giết ông

Suốt ba mươi bảy năm ròng

Người xưa đã mất vẫn còn hàm oan

Ông tuyệt đối bị người ám sát

Nỡ đan tâm mưu hại giết ông

Lời giải chôn dưới cõi âm

Khấn ông linh hiển giả - chân biết tường

Quê Hương chia sẻ đau thương

Ông nằm yên nghĩ, đừng buồn nghe ông

 

Quê Hương

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)