Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Tưởng Niệm An Lộc Anh Dũng - Tưởng Niệm Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Oan Hồn Chiến Tướng
kính bái tướng Nguyễn Văn Hiếu

Lũ chúng nó một bầy dã thú
Thua trận còn sa đoạ lương tâm
Giết người chiến tướng âm thầm
Tham quyền cố vị miền Nam máu tràn

Nguyễn văn Hiếu tinh thần quyết tử
Đánh giặc thù máu đổ phơi thây
Điều binh khiển tướng dạn dày
Ra đi tức tưởi cáo cầy nhởn nhơ...

Đỗ cao Trí anh hào tuấn kiệt
Hồn theo mây thảm thiết bi ai
Mất đi hai vị tướng tài
Kinh thành thất thủ tương lai mịt mờ

Phó tư lệnh vùng ba chiến thuật
Phượng hoàng bay thủ thuật nghi bình
Bao phen bắc cộng thất kinh
Võ nguyên Giáp sợ Chí Minh ngậm hờn

Chuyên dụ địch cô hồn ngạ quỷ
Mẹo thế cờ quỷ kế cao xiêu
Bao vây phục kích thọc sâu
Cộng quân vỡ mật cộng hoà lừng danh

Trong tứ đại thần binh dũng tướng
Từ Nhân Tông Quốc Tuấn Quang Trung
Thời nay có một anh hùng
Sử xanh ghi chép não nùng xót xa

Tổng thống Thiệu nỡ nào muối mặt
Phút cuối cùng sai giết thẳng tay
Toàn Tường hai tướng mặt dày
Sợ quân đảo chánh cáo cầy mị nhau

Bà tướng Hiếu khổ đau cùng tận
Người con trai oán hận trào dâng
Viên đạn găm thẳng trên tường
Sát nhân biến mất phũ phàng nhuốc nhơ

Ba mươi bảy năm qua còn nhớ
Biết bao người bạn hữu chi binh
Khói hương nghi ngút trời xanh
Ngậm ngùi thương xót anh linh siêu phàm.

4.4.2012 Lu Hà

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)