Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Tưởng Niệm

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Nỗi Lòng

Kính chuyển bài họa nguyên vận thơ "NỖI LÒNG"(1) như một nén nhang tưởng niệm và tri ân nhà ái quốc Ngô Đình Diệm:

Nỗi lòng
 
Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông,
Hỏi bến: thuyền không lái cũng không.
Xe muối nặng nề thương vó ký,
Ðường mây rộng rãi tiếc chim hồng.
Vá trời lấp biển người  đâu tá,
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông.
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế,
Cắm sào đợi nước thuở nào trong?

Ngô Ðình Diệm, 1953

Bài họa :

Danh thơm ngời thanh sử      
(Họa để kính dâng hương hồn Chí Sĩ Ngô Ðình Diệm)
 
Sống thác đành theo vận núi sông,
Bao nhiêu tâm huyết hóa thành không.
Tài năng nguyền hiến quê Nam Việt,
Tiết tháo thề dâng giống Lạc Hồng.
Quân tử trung kiên chừng thấy ít,
Tiểu nhân loạn tặc quả rằng đông.
Danh thơm muôn thuở ngời thanh sử,
Hậu thế nghìn sau rõ đục trong.

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ 
Montréal , 20/11/2007
 
 (1) Có dư luận nói rằng tác giả bài thơ Nỗi Lòng không phải là chí sĩ N.Đ.D mà là một người khác ?

Quân Sử Việt Nam (TOP)