Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Nguyễn-ngọc-Trinh | Vài nhận-định về tuyên-bố của Tổng-Thống Hoa-Kỳ Barack Obama và Chủ-Tịch nhà nước Việt-Nam Trương Tấn Sang ngày 25.07.2013

Theo dõi  tuyên-bố của  TT Hoa-Kỳ Obama và Chủ-Tịch nhà nước Việt-Nam Trương Tấn Sang, chúng tôi có một vài nhận-định như sau :

Nói chung cuộc đàm phán giữa đôi bên nằm ở ba chủ-đề chính :
1) trao đổi kinh-tế và văn-hóa
2) vấn-đề tôn trọng nhân quyền
3) vấn-đề an-ninh  Biển-Đông

Hoa-kỳ là quốc-gia tiêu thụ thuộc hạng nhất nhì các hàng hóa xuất khẩu từ Việt-Nam, cho nên Việt-Nam không thể có một bang giao xấu đối với nước này, mặc dù nhà nước CSVN lúc nào cũng xem Hoa-kỳ là kẻ thù số một, không đội trời chung. Thế mà ông Sang lần nầy lại phải chịu nhục sang xin viện-trợ từ  một quốc-gia thù-địch. Việc làm này của chủ-tịch nhà nước Sang tương-tự như việc TT Nguyễn Văn Thiệu xin viện trợ của Hoa-Kỳ để bảo vệ nền Tự Do của miền Nam Việt-Nam.

Sự khác biệt là đảng CSVN không chủ-đích bảo vệ sự toàn vẹn lãnh-thổ mà là nhằm bảo vệ  ghế quyền hành của họ.

Thế thì đảng CSVN sau khi sang Trung Quốc khúm núm xin đàn anh tha cho đàn em, bây giờ lại sang nước thù-địch để xin chịu phận  "xin ông đừng bỏ chúng tôi cho Trung Cộng ".

Trớ trêu hơn nữa là chủ-tịch Sang lại nhân danh đồng-bào tỵ-nạn CS tại Hoa-Kỳ cảm ơn sự chăm sóc của chính-phủ Hoa-kỳ đối với những người mà trước đây họ cho là những kẻ phản-quốc. Tại sao có sự tráo trở như thế ? Chính những kẻ phản- quốc này mới là những người yêu Tổ-Quốc chân chính vì hàng năm họ gửi về nước 20 tỷ Mỹ-kim (con số này do Thứ-trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn công khai tuyên bố).  

Và cũng nhờ số tiền khổng-lồ này mà đảng CSVN có thể nuôi được bộ máy công an và bọn xã-hội đen để tiếp-tục đàn áp nhân dân. (Ở đây chúng tôi xin kêu gọi đồng bào Việt kiều khắp nơi nên đặt quyền lợi của nhân dân trên quyền-lợi của gia-đình theo gương Đức Trần Hưng Đạo mà tức khắc ngưng chuyển ngoại-tệ về cho đảng CSVN tùy tiện sử-dụng). Và vì thế đảng CSVN cần phải tâng bốc thành-phần này khi họ còn muốn sử-dụng. Ông Sang không nghĩ rằng trong lúc ông tuyên-bố như thế thì ông Obama đang cười thầm trong bụng về những lởi tuyên-bố  giả dối này của ông. Ông Obama thừa biết rằng số người tỵ nạn CS không bao giờ chấp nhận một chính-quyền CS đại-diện cho họ.

Một người chủ-tịch nhà nước thiếu khí-khái thì làm sao đất nước có thể ngóc đầu vươn lên được.

Về vấn-đề nhân-quyền, ông Sang tuyên-bố còn có sự khác biệt giữa đôi bên. Sự khác biệt là ở Hoa-Kỳ người dân có quyền phê-phán chính-sách của nhà nước trong lúc ở Việt-Nam thì bị kết tội là "âm mưu lật đổ chính-quyền". Hoa-Kỳ  đã từng đặt điều-kiện để nâng cao mối bang giao với Việt-Nam là khi nước này tôn trọng nhân-quyền và TT Obama nhấn mạnh đó là những quyền tự-do báo chí, ngôn luận, hội-họp.

Như thế, đảng CSVN không còn cách chọn lựa nào khác, một là nghiêm túc tôn trọng quyền làm người  và sẽ nhận được sự hỗ-trợ của Hoa-Kỳ, hai là tiếp-tục chính-sách đàn áp nhân dân và trao đất nước cho Trung Cộng. Nhưng đảng CS sẽ không chấp nhân tôn trọng quyền con người vì họ e ngại cho ghế cầm quyền của họ và sẽ tiếp-tục thực-thi chính-sách tù đày.

Chỉ còn một lối giải thoát duy nhất để cứu nước khỏi nanh vuốt của Trung Cộng mà không phải lệ thuộc nước nào là đại đoàn kết toàn dân trong cũng như ngoài nước (theo gương của tiền nhân).

Nhưng đảng CSVN không có đủ bản lãnh để thực hiện việc này vì bản chất gian xảo của họ đã làm mất lòng tin của nhân dân. Để tránh nội loạn có thể dẫn đến đổ máu của nhân dân, đảng CSVN phải sớm tự giải thể và từ bỏ chủ-thuyết Mác-Lê đã từng gây đau thương cho hàng triệu đồng-bảo, trao trả quyền điều hành việc nước lại cho toàn dân qua một thể-chế dân-chủ đích-thực.

CHLB  Đức,  27.07.2013
Nguyễn Ngọc Trinh (CHLB  Đức)

©Tác giả Nguyễn-ngọc-Trinh gửi bài đến Ban biên tập

© VnMilitaryhistory

Quân Sử Việt Nam (TOP)