Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Tin Tức Thời Sự

Vạch mặt BS.Nguyễn Đan Quế, Trúc Hồ--Hoạt động chính trị Ngô Kỷ

http://www.vnmilitaryhistory.info/ttts/vach-mat-bac-si-nguyen-dan-que-truc-ho.html

02)15/5/18 CHUYỆN KHÓ NÓI: Vạch mặt BS.Nguyễn Đan Quế, BS Nguyễn Quốc Quân bưng bô Mỹ. Thất bại nặng nề củaTrúc Hồ, Việt Khang tại Hoa Thịnh Đốn. Tố cáo hành dđộng bẩn thỉu, đốn mạt của cố chuẩn tướng Trần Văn Nhựt và bọn tay sai trong Ban Đại Diện Cộng Đồng đâm sau lưng Ngô Kỷ 1991. Khinh bỉ chủ nhân đài Little Saigon TV Đinh Xuân Thái đã lừa đảo, làm nhục cộng đồng. Livestream Ngô Kỷ thực hiện.

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)