vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức lên tiếng v/v bắt giữ trái phép các Thanh Niên Yêu Nước

Tuyên Cáo

Về việc Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ và kết án những thanh niên Công Giáo và Tin Lành.

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức cực lực phản đối và lên án trước cộng đồng thế giới về hành vi của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt giữ và kết án những thanh niên Công Giáo và Tin Lành.

Việc bắt giữ và kết án những thanh niên có tên dưới đây:

1. Anh Đặng Xuân Diệu
2. Anh Hồ Đức Hòa
3. Anh Lê Văn Sơn
4. Chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn
5. Anh Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc
6. Anh Nguyễn Văn Duyệt
7. Anh Nông Hùng Anh
8. Anh Nguyễn Văn Oai
9. Anh Chu Mạnh Sơn
10. Anh Đậu Văn Dương
11. Anh Trần Hữu Đức
12. Anh Nguyễn Xuân Anh
13. Anh Hồ Văn Oanh
14. Anh Thái Văn Dung
15. Anh Trần Minh Nhật
16. Anh Nguyễn Đình Cương
17. Nguyễn Hoàng Phong
18. Chị Đặng Ngọc Minh

là vi phạm quyền Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Ngôn Luận, trái hiến pháp Việt Nam và đi ngược công pháp quốc tế. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam:

1. Lập tức thả những thanh niên nói trên đ ã bị bắt giữ và kết án bất công.

2. Tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đức-quốc 16.01.2013

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức

Quân Sử Việt Nam (TOP)