Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Xin góp bàn tay cứu nước: Trưng cầu Dân ý

- Xin cho chúng tôi biết có nên kiện Tàu cộng ra các tòa án quốc tế.
- Nếu bạn đồng ý, chỉ xin cho tên họ hay bí danh cùng quốc gia đang cư ngụ.

Kính thưa quý bậc Truởng Thượng,
Kính thưa quý Đồng bào,

Đứng truớc hiện tình nguy khốn của đất nước, con dân nuớc Việt ai cũng đau lòng. Bên ngoài thì giặc Tàu đang liên tục xâm lấn bờ cõi. Bên trong thì đảng CSVN, đang cấu kết với giặc rước voi về dày mả tổ. Bọn Việt gian cộng sản bán nước đang ra sức cản trở, đánh đập, bắt bớ, giam cầm người yêu nước... Phùng Quang Thanh bộ trưởng bộ Quốc phòng thì cho rằng những tranh chấp biển đảo giữa Tàu cộng và Việt Nam chỉ là những tranh chấp có tính cách "gia đình". Đinh Xuân Thảo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Quốc hội thì cho rằng việc Tàu cộng cướp biển đảo của Việt Nam là chưa có gì là cụ thể và rõ ràng (?). Với những ly do trên, chúng ta không thể ngồi chờ đợi đảng CSVN ra tay cứu nước được.

Cho dù bị bọn cộng sản phản quốc khống chế nhiều mặt và được đối xử như một bầy nô lệ, con dân nước Việt không thể làm ngơ. Chúng ta phải dựa vào những phương tiện truyền thông để tìm ra một giải pháp hữu hiệu sao cho mọi con dân nước Việt dù gái trai, già trẻ, dù đang sinh sống nơi đâu cũng có thể góp bàn tay tự quyết định vận mạng của mình. Trước hết là cứu lấy thân phận nô lệ của chính mình, sau đó là cứu lấy nước nhà đang mất dần vào tay Tàu cộng.

Chúng tôi xin trân trọng đề nghị một giải pháp sau đây:

- Xin cho chúng tôi biết chúng ta có nên dùng các tài liệu lịch sử đưa Trung cộng ra các tòa án quốc tế hay không.

- Nếu nhiều người trả lời là có, chúng ta sẽ lập một website để mọi người dù trong hay ngoài nước đều có thể ghi tên ứng cử và bầu cử online, giống như chúng ta ký thỉnh nguyện thư online.

- Tự người dân Việt Nam sẽ bầu lên một Ban Đại Diện Lâm Thời gồm những nhà đấu tranh trong và ngoài nước.

- Công tác đầu tiên là thưa Tàu cộng ra các tòa án quốc tế.

- Các công tác kế tiếp sẽ là đại diện toàn dân tìm các phương cách liên hiệp với các cường quốc tìm đường cứu nước, phát động toàn dân bầu cử người đại diện chính thức.

- Vận động sự ủng hộ của toàn dân và các đảng viên cộng sản phản tỉnh, dần dần loại đảng cộng sản độc tài ra khỏi chính trường.

- Nhiệm kỳ của Ban Đại Diện là 3 năm. Sau 3 năm sẽ bầu Ban Đại Diện mới.

Làm như vậy chúng ta thực hiện được 5 mục tiêu quan trọng khác nhau:

1- Phủ nhận sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam.

2- Tự mình thực thi các quyền tự do, dân chủ căn bản mà không ai có thể cản trở hay cho phép.

3- Có 1 ban đại diện nhân dân Việt Nam thưa Tàu cộng ra các tòa án quốc tế.

4- Ban Đại Diện Lâm Thời sẽ đại diện dân tộc Việt Nam tìm các thế đồng minh chiến lược và cách thức ngăn chận giặc Tàu cộng.

5- Ðặt nền tảng cho một chính phủ dân cử trong tương lai, loại bỏ chế độ độc tài phi nhân cộng sản .

Kính xin quý vị vui lòng hỗ trợ, tiếp tay với chúng tôi trong công tác quan trọng nầy. Xin vào trang web dưới đây nhấp vào mục Trưng Cầu Dân Ý và cho lời ý kiến để cùng tìm ra giải pháp tối ưu.

Trân trọng,

Nhóm Vietlist.us

- Trần Long: Vượt biên năm 1982. Kỹ sư điện, hiện đang làm việc tại San Jose, California.
- Hoàng Lan: Rời VN năm 1991 theo diện đoàn tụ. Cử nhân Kế toán, hiện đang làm việc tại San Jose, California.
- Nguyễn Tiến Ðức: Rời VN năm 1984 theo diện đoàn tụ. Kỹ sư điện, hiện đang làm việc tại California.
vietlist.us/sub_contact2/GopTayCuuNuoc_TrungCauDanY.php

Các giai đoạn cần làm:

1- Xin ý kiến toàn dân có nên thưa Tàu cộng ra các tòa án quốc tế.
2- Nếu được đông đảo đồng thuận: phổ biến, kêu gọi đồng bào tham gia kế hoạch ứng cử, bầu cử một Ban Đại Diện Lâm Thời(3 đến 6 tháng).
3- Lập một Ban Bầu Cử.
4- Ghi tên ứng cử viên. Ứng cử viên phải tự mình ra ứng cử, phải dùng tên thật, lý lịch thật. Nhân viên Ban Bầu Cử không được quyền ứng cử. (3 tháng).
5- Bầu cử. Cử tri có thể dùng bí danh hay bút hiệu vì lý do an ninh cá nhân, bị CS đe doạ ...(3 tháng).
6- Ban Đại Diện Lâm Thời ra mắt và bắt đầu hoạt động.

-------o0o-------

Xin mời quý vị ghi danh ở:

http://vietlist.us/sub_contact2/GopTayCuuNuoc_TrungCauDanY.php

Quân Sử Việt Nam (TOP)