Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Tin Tức Thời Sự

Vietstar Media: Giám đốc SBTN-Trúc Hồ: «Đập tan cộng sản, chứ không chủ trương lật đổ cộng sản»

http://www.vnmilitaryhistory.info/ttts/truc-ho-dap-tan-cong-san_khong-lat-do-cong-san.html

14,492 views, 65 32 Share  

Chris Phan Published on Mar 28, 2018 

Topic: CHUYỆN KHÓ NÓI ... 3-27-2018 Title: Giám Đốc SBTN-TRÚC HỒ: "ĐẬP TAN CỘNG SẢN, NHƯNG KHÔNG CHỦ TRƯƠNG LẬT ĐỔ CỘNG SẢN" (2012 Tổng giám Đốc SBTN-Trúc Hồ tuyên bố: Chúng ta LẬT ĐỔ chế độ cộng sản là SAI!!!... 2018 Trúc Hồ hô hào: Chúng ta đi Châu Âu Đoàn Kết, về Việt Nam đoàn kết và chúng ta ĐẬP TAN chế độ cộng sản"... (hai thái cực trái ngược nhau rõ nét) Audio: VietStar Media | phan nguyên luân |... thực hiện  

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)