Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Tin Tức Thời Sự

Trần Vũ Anh Bình: Thông điệp gởi Việt Khang & Nguyễn Phương Uyên

http://www.vnmilitaryhistory.info/ttts/tran-vu-anh-binh-goi-td-vkhang-phuong-uyen.html

47,685 views, 220 85 Share,

Radio Tiếng Nói Quốc Dân

Published on Mar 12, 2018 Published on Aug 9, 2014 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)