Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Tin Tức Thời Sự

Vietstar Media: Đồng hương chuẩn bị bầu chủ tịch cộng đồng Việt Nam California

http://www.vnmilitaryhistory.info/ttts/tim-nguoi-tai-duc-cong-dong-nguoi-viet-cali.html

Chris Phan Published on May 11, 2018 

Topic: PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG (5/10/2018) Title: Đồng Hương Việt Tìm Người Tài Đức Ứng Cử chức vụ Chủ Tịch CĐNVQG NAM CALIFORNIA Audio/Video: VietStar Media  

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)