Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Thư Mời Tranh Luận: HT Thích Tâm Châu Đối Chất Cùng Cựu Thiếu Tá Liên-Thành Để Trả Lại Công Lý Và Công Bằng Cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Hai Nền Đệ I Và Đệ II VNCH, Và Những Người Lính VNCH

thích tâm châu

Orange County, California
Ngày 16 Tháng 7 Năm 2013

THƯ MỜI TRANH LUẬN
_________
Nơi Gởi:
- Cựu Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên, Thị Xã Huế, Thiếu Tá Liên Thành                  
Nơi Nhận:  
- Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới                  
Và những ai liên quan trong án mạng đốt sống Hòa Thượng Thích Quảng Đức Ngày 11 Tháng 06 Năm 1963.
___________________________

Thưa Hòa Thượng Thích Tâm Châu, và những ai có liên quan:

Như trước đây vài hôm, vào ngày 13/7, tôi đã đạt lời mời Hòa Thượng đối chất cùng tôi trước sự chứng kiến của đồng bào hải ngoại và các cơ quan truyền thông truyền hình Việt Nam và quốc tế về việc Hòa thượng tuyên bố chính Hòa thượng là người cho phép, tổ chức cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức vì lý do:    
                                                                                                       
1)- Tổng Thống Ngô Đình Diệm hay Chính phủ đệ I Việt Nam Cộng Hòa có văn thư cấm treo cờ Phật Giáo trong ngày Lễ Phật Đản.

2)- Vì Đạo Dụ bất công với Phật Giáo.

3)- Vì Cứu nguy cho Phật giáo tại Huế, các chùa chiền bị chính quyền vây hãm cúp điện nước và thực phẩm.

4)- Và vì nhiều lý do khác.

Để sự thật được sáng tỏ, công bằng và công lý phải được trả lại cho lịch sử, cũng như cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chính thể Đê I VNCH, Tôi trân trọng kính mời Hòa thượng và những ai liên quan đến vụ án mạng nầy chấp nhận lời mời của tôi tham dự buổi đối chất cùng tôi để mọi giới đồng bào thấy rõ đâu là sự thật như Hòa thượng đã từng tuyên bố hay sự thật đã trái ngược với lời tuyên bố của Hòa thượng.

Trân trọng và thiết tha mong Hòa thượng và những ai liên quan nhận lời.                           
Ngày giờ địa điểm do Hòa thượng quyết định, ngoại trừ Việt Nam, hoặc do tôi tổ chức xin Hòa thượng và quý vị cho biết ý kiến.

Trân trọng,

liên thành

Liên Thành   

Cựu Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên, Thị Xã Huế


http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/07/thu-moi-tranh-luan-ht-thich-tam-chau-oi.html

Người chuyển: Liên-Thành_UBTTTAĐCSVN 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)