vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Thư của Liên Thành, Cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG VNCH /Thừa Thiên Huế, gửi các ông Thích Quảng Độ, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Võ Văn Ái

thầy quảng đức tự thiêu

Nhân mùa Phật Đản vào cuối tháng 5 năm nay, cộng đồng mạng nhận được ba bản văn của ba ông Thích Quảng Độ, Thích Như Đạt, và Thích Viên Lý do ông Võ Văn Ái đại diện tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phổ biến ra ngoài và tôi vừa nhận được một bản copy, sau đây tôi xin trả lời ba ông tác giả của ba bản văn đính kèm. 

Tôi Liên Thành, một Phật tử rất đơn giản của Đức Phật, đọc xong thư các ông và nhận thấy không còn từ ngữ nào rõ nghĩa hơn để diễn đạt rằng: Tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của các ông chính là một tập đoàn lừa đảo. Nó vốn được ra đời năm 1964 từ sự sắp xếp của Cộng sản và tiếp tục tồn tại bằng việc ru ngủ làm u mê các tín đồ nông nổi.

Thứ nhất, tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã được thai nghén trong hoàn cảnh như thế nào? Có thể nói nó đã được thai nghén trong một hoàn cảnh hổn độn của đất nước trước 1963, thời điểm mà Cộng sản Thích Trí Quang cùng các ông làm những 'cuộc xuống đường không tiền khoáng hậu' để chấm dứt 'thời kỳ ngoại thuộc' (Thích Quảng Độ, 2011). 

Đang khi tổ chức vẫn còn trong thai nghén, bọn Cộng sản đã nhìn ra cái dục vọng quyền lực của các ông. Để sử dụng các ông, chúng tung một giải pháp tạm thời ra làm mồi nhử. Chúng lợi dụng con cờ đa mang Thích Trí Quang làm cầu nối với các ông. Cho nên kể từ năm 1964, sau khi thành lập cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để thực hiện kế hoạch của chúng, thì giải pháp tạm thời này đã được đem ra xào đi nấu lại trước mặt các ông. Để làm gì vậy? Không gì khác hơn là để cấy vào đầu các ông cái dục vọng ma quỷ rằng phải ra sức đấu tranh chấm dứt Việt Nam Cộng Hòa bằng mọi giá thì Phật giáo mới trở thành quốc giáo và các ông mới nghiễm nhiên trở thành quốc phụ. Viễn ảnh quá đẹp đến nỗi các ông nhìn thấy mình không chính xác thì cũng sẽ xem xém quyền uy của các bậc vua Phật giáo thời Lý, Trần, vv... Vì tâm lý đó, vì dục vọng ma quỷ đó, nên khi Cộng sản Thích Trí Quang bày ra chiếc bánh vẽ thần quyền về một Chính phủ Liên Hiệp (Phật giáo chia quyền với Cộng sản thời hậu Việt Nam Cộng Hòa), thì các ông đã lăn xả vào mọi kế hoạch, thực hiện theo đúng ý đồ của Cộng sản, làm lũng đoạn nền trị an của Đệ I Cộng Hòa chúng tôi.

Bây giờ tôi xin hỏi ông Thích Quảng Độ, phần đầu bài này có trích dẫn phát biểu của ông được phát thanh lại cho hàng ngàn tín đồ tại Điều Ngự nghe vào năm 2011, ông muốn ám chỉ Đệ I Cộng Hòa 'ngoại thuộc' ai? 'Ngoại bang' nào? 

Thưa ông Thích Quảng Độ, 

Đầu óc của một người trung bình cũng có khả năng hiểu TT Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu vì không muốn Mỹ đổ quân vào Việt Nam nên mới bị đảo chánh và sát hại, thì lẽ đương nhiên đầu óc của ông phải bằng hoặc hơn một người trung bình, phải không? Do ông đã nhận thức rất rõ rằng Chính phủ Đệ I và TT Ngô Đình Diệm hoàn toàn không là chính phủ ngoại thuộc và cũng chẳng phải chính phủ ngoại bang, nên khi ông phát ngôn

"Dưới thời ngoại thuộc, Phật giáo đã hoàn tất công cuộc Chấn hưng khởi từ những năm 20 thế kỷ trước, bằng cuộc Xuống Đường không tiền khoáng hậu năm 1963, thế kỷ XX, để chấm dứt thời kỳ ngoại thuộc biến một tôn giáo dân tộc thành hội đoàn tư hữu, biến đạo lý truyền thống thành ý lực ngoại bang" (Thích Quảng Độ, 2011) [1].

thì ông đã mắc phải một cái nghiệp rất nghiêm trọng mà đáng lý ra, ở vào cương vị của ông, ông phải tuyệt đối tránh vi phạm để làm gương cho tín đồ. Đó chính là khẩu nghiệp.

Ông sẽ lại càng mắc thêm khẩu nghiệp nếu như ông mượn từ "ngoại thuộc" hay "ngoại bang" để vu khống và sỉ nhục Đệ I Cộng Hòa là Chính phủ Công giáo 'đàn áp Phật giáo'. Các ông không nhận thấy, năm 1963, các ông đã làm một cú lừa đảo khủng khiếp nhất trong lịch sử cận đại của Việt Nam thật sao? Không Phật nào dạy các ông dùng việc nướng mạng tăng ni làm phương tiện lừa đảo. Các ông chụp tội cho chính phủ Đệ I Cộng Hòa là chính phủ "độc tài" và "đàn áp Phật giáo" trong khi, trên thực tế, chính phủ đó hoàn toàn ưu đãi Phật giáo và chưa bao giờ vi phạm hiến pháp của họ. Đến giờ này mà các ông trong tập đoàn PGVNTN còn tiếp tục lừa đảo thì tôi cần phải phân tích cái khẩu nghiệp của các ông.

Xin ông cho biết trong chính phủ Đệ I Cộng Hòa, có bao nhiêu Bộ Trưởng là tín đồ Phật giáo, bao nhiêu Bộ Trưởng là Công giáo? Tôi có thể chứng minh cho ông thấy số tín đồ Phật giáo được Tổng Thống bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng là 2/3. Và xin ông vui lòng cho biết trong quân đội của Đệ I Cộng Hòa thì hàng ngũ tướng lãnh có bao nhiêu Tướng là tín đồ Phật giáo và bao nhiêu Tướng là Công giáo? Tôi có thể chứng minh cho ông thấy số tín đồ Phật giáo là 2/3. Vài thí dụ rõ nhất để ông khỏi chối cãi: Ai là người giữ chức vụ an ninh quan trọng của quân đội? Ông Đổ Mậu. Ông Đổ Mậu là tín đồ Phật giáo. Ai là người giữ chức vụ quan trọng trong hàng tướng lãnh? Ông Tôn Thất Đính. Ông Tôn Thất Đính là tín đồ Phật giáo vv và vv...

Mặc dầu sự thật đã rành rành như 1 + 1 = 2, vậy mà suốt nửa thế kỷ qua đầu óc của ông và các ông khác trong tập đoàn lừa đảo PGVNTN vẫn còn bệnh hoạn quyền lực và đố kỵ tôn giáo, đặc biệt là Công giáo. Tôi sẽ chứng minh những cái đầu bệnh hoạn của các ông đã bị Cộng sản lợi dụng để phá nát thời vận của dân tộc Việt Nam như thế nào.

Đệ I Cộng Hòa sụp đổ cuối năm 1963, thì ngay lập tức vào đầu năm 1964, Cộng sản Thích Trí Quang thành lập ra cái Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hiến Chương của nó do Thích Trí Quang soạn thảo, theo tài liệu Bạch Thư của Thích Tâm Châu [2].

Có thể hiểu đằng sau lưng Thích Trí Quang là do Cộng sản giựt dây. Còn các ông thì do động lực gì, thưa ông Thích Quảng Độ? 

Các ông nuôi béo ý tưởng sẽ tiến hành lập Chính Phủ Phật Giáo thời hậu VNCH để liên hiệp chia quyền với bọn Cộng sản. Chính vì vậy mà các ông đã sử dụng mọi thủ đoạn rằng "chính phủ đàn áp tôn giáo" đối với Đệ I Cộng Hòa, "phong trào phản chiến đòi hòa bình một phía" tức đòi Đệ II Cộng Hòa buông súng và Mỹ rút quân nhưng không đòi hỏi gì ở phía Cộng sản. Càng phân tích loạt chứng cứ bên dưới càng nhìn thấu cái tâm can khốn nạn phá đạo hại đời của các ông:

- 1966, Thích Hộ Giác (1928-2012) đã hoạt động sát cánh Thích Trí Quang và tuyên bố Phật giáo chiến đấu đến giọt máu và hơi thở cuối cùng để lật đổ Đệ II Cộng Hòa. Ngay sau khi nhận được tuyên bố này, Ngoại Trưởng Dean Rusk, Bộ Ngoại Giao Mỹ, đã viết thư gởi Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn để nhờ chuyển thông điệp của Chính phủ Mỹ đến Thích Trí Quang và tập đoàn của các ông: Tổng Thống Mỹ nói rằng nếu Phật giáo các ông mà cố chấp tiếp tục theo hình thức vô trách nhiệm và theo đường lối phá hoại quốc gia Đệ II Cộng Hòa, không những Phật giáo các ông sẽ đánh mất mối thiện cảm công khai và chính thức mà Mỹ dành cho các ông, mà có thể các ông còn tạo nên tình hình hỗn loạn và vô chính phủ ở Nam Việt Nam. Điều này sẽ làm cho sự hổ trợ của Chính phủ Mỹ đối với Nam Việt Nam không còn hiệu quả nữa [3].

-1974, Thích Quảng Độ tuyên bố với truyền thông Mỹ 'nếu Thiệu ngoan cố không từ chức thì Ấn Quang sẽ kéo Thiệu xuống'. 'Trể nhất là năm sau.' 

pressure on thieu

Năm sau đó có phải là 30/4/1975 đó không, thưa ông Thích Quảng Độ? 

- Thích Đôn Hậu tự thú rằng tập đoàn PGVNTN các ông đã lập ra Chính Phủ Phật Giáo đưa Dương Văn Minh lên làm Tổng Thống để ra lệnh đầu hàng Cộng sản năm 1975 [4]. Tập đoàn PGVNTN đã cùng nhau thực hiện đúng bài bản phản quốc. Bằng chứng là loạt tài liệu từ NY Times, Washington Post, Times, vv... cho thấy các ông Thích Quảng Độ, Thích Trí Quang, Thích Hộ Giác, Thích Thiện Minh... đã nhiều lần chống VNCH, đòi Mỹ rút và thề chiến đấu lật đổ Đệ II Cộng Hòa nhưng ngược lại không hề tố cáo Cộng sản xâm lược hay đòi Cộng sản rút trong suốt giai đoạn đăng đàn này [5].

Sau 4/1975, khi VNCH của chúng tôi hoàn toàn rơi vào tay của Cộng sản thì tập đoàn PGVNTN của các ông cũng đã bị Cộng sản vắt chanh bỏ vỏ. Không có cảnh chia quyền trong một "Chính Phủ Liên Hiệp" xảy ra, nên Đệ III Tăng Thống của các ông là Cộng sản Thích Đôn Hậu đã phải trực tiếp kể lể với Thủ Tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng rằng: Năm 1968 Hồ chủ tịch đã trực tiếp tán dương Phật giáo đóng góp công lớn cho cách mạng vậy mà đến khi giải phóng rồi lại đối xử với Phật giáo như vậy? Sao trớ trêu vậy? (Thích Đôn Hậu, 1976)[3].

Thưa các ông Thích Quảng Độ, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Võ Văn Ái, nghe Thích Đôn Hậu kể công với Cộng sản sau 1975 thì các ông có cảm thấy tự ái không? Riêng đối với tôi giống như đang nghe hai tên gian hùng chơi trò mèo bắt chuột:

Cộng sản Thích Đôn Hậu: - Chính phủ Liên Hiệp đâu? Phật giáo làm quốc giáo đâu? Tại sao trớ trêu vậy?... 

Cộng sản Phạm văn Đồng (đểu giả, lên giọng): - Cái đó chỉ là giải pháp tạm thời của Cộng sản chúng ta. Kịch đã hạ màn. Mà tại sao lập Chính phủ Phật giáo để chi vậy, đưa Dương văn Minh lên muốn đánh với Cách Mạng, phải không? 

Cộng sản Thích Đôn Hậu (hết hồn, xuống giọng): - Có lập chính phủ Phật giáo nhưng mà ...lập lên đưa Dương văn Minh lên để ...đầu hàng Cách Mạng.

Ngẫm lại thời các ông lên xuống đường tuyên bố này, tuyên bố nọ để quyết chiến với VNCH chúng tôi, sao nay các ông co cụm trước Cộng sản vậy?

Thứ hai, tập đoàn PGVNTN các ông tiếp tục tồn tại bằng việc ru ngủ làm u mê các tín đồ nông nổi như thế nào?

Trước 1975 các ông trực diện với VNCH bằng cách lên đường xuống đường, nướng sư, tuyệt thực... Gần đây Võ Văn Ái yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ lên tiếng can thiệp vì ông đang bị quản thúc chặt chẽ. Nếu ông thật sự bị quản thúc chặt chẽ thì làm sao ông vẫn đi lại được các chùa để hội họp và chụp ảnh để phổ biến? Nếu ông thật sự bị quản thúc chặt chẽ thì tại sao Cộng sản để cho ông trả lời phỏng vấn của RFA hết lần này đến lần khác như vậy?

Trong tình hình bị quản thúc chặt chẽ mà ông cất tiếng nói tới tận thủ đô tị nạn Cộng sản để sỉ nhục chúng tôi thì ...thảo nào bọn Cộng sản ưa quản thúc ông đến như vậy! 

Nếu 1963 Thích Trí Quang hoàn thành sứ mạng Cộng sản sau khi đưa Phật giáo Thống nhất của các ông tiếp tay kết thúc Đệ I Cộng Hòa, thì 2011 ông, Thích Quảng Độ, bồi thêm một nhát dao lút cán khi gọi Đệ I Cộng Hòa của chúng tôi là chính phủ ngoại bang và Đệ II Cộng Hòa chúng tôi là lính đánh thuê [6]. Các ông thù dai VNCH chúng tôi như vậy, thì hà cớ gì các ông cho treo cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tràn ngập Điều Ngự, Pháp Luân, Diệu Pháp… vậy hở ông Thích Quảng Độ và Thích Viên Lý? Lý do là các ông không có sự lựa chọn nào khác. Các ông núp dưới lá Cờ Vàng thắm bao máu đào của anh em chiến sĩ VNCH chúng tôi để làm vỏ bọc trong cộng đồng Tị Nạn Cộng Sản. Dùng lá Cờ Vàng để chiêu dụ tín đồ đến chùa và sỉ nhục VNCH ngay tại chùa, đó là việc làm tán tận lương tâm và mị dân của các ông đối với các tín đồ Tị Nạn Cộng Sản nhẹ dạ.

Mặc dầu sau 1975 Thích Trí Quang đã phủi tay đem con (Tổ chức PGVNTN) bỏ chợ, nhưng sự nguy hiểm thì còn bền bỉ kéo dài. Tính đến nay gần nửa thế kỷ, chủ trương dùng tôn giáo làm đòn bẩy cho tham vọng chính trị đã trở nên tinh vi hơn. Nó được giải thích qua hàng loạt phát biểu và hành động của tập đoàn lừa đảo PGVNTN, mà môi trường sống của nó là tâm lý ích kỷ cá nhân của các tín đồ nông nổi. Nó gieo rắc lòng đố kỵ tôn giáo vào những cái đầu nông nổi một cách liên tu bất tận. 

Ba văn bản bên dưới một lần nữa chứng minh các ông vẫn chứng nào tật nấy: Sự ham muốn muốn biến Việt Nam thành một Chính phủ Phật giáo vẫn ám ảnh những lòng dạ đầy tham sân si. Bất cứ khi nào lợi dụng được Đức Phật là ông Thích Quảng Độ và tập đoàn lừa đảo của ông cũng không từ bỏ. Như lần này là nhân dịp Phật Đản, ông lại tiếp tục phát biểu trong bản văn bên dưới rằng: "Bất kỳ thể chế chính trị nào biết vận dụng khôn khéo nền văn minh giải thoát của Phật giáo làm nguyên tắc chủ đạo để trị dân thì quốc gia sẽ phú cường thịnh vượng và tồn tại lâu dài.” Ông đưa tên tuổi Ashoka đại đế ở Ấn Độ và các vị vua Lý, Trần ở Việt Nam để chứng minh sự thành công khi đưa Phật giáo vào công việc trị nước. Thưa ông Thích Quảng Độ, tôi thành thật khuyên ông hãy can đảm mà tỉnh giấc mộng đưa Việt Nam trở lại thời Lý thời Trần. Dường như suốt cả đời tu hành, ông đã bị ám ảnh rất nặng về việc phải biến Phật giáo thành quốc giáo và phải giữ chức vị quốc phụ cố vấn cho việc trị vì thiên hạ. Vâng, tôi hiểu! Giống như Phật giáo dưới thời vua Lý, vua Trần vậy! Tuy nhiên, thưa ông Thích Quảng Độ, ở vào thời điểm thế kỷ 21 là thời đại của Internet. Người ta không thể quyết định thay cho dân để áp đặt bất cứ thể chế chính trị nào, nếu lòng dân không muốn. Chỉ có Cộng sản mới áp đặt thể chế chính trị Cộng sản và đó mới đích thực là chính phủ độc tài. Ông không muốn Việt Nam đi theo gót độc tài của Cộng sản, phải không? Vậy thì hãy bỏ đi ý định áp đặt đạo vào đời. Hãy chấm dứt việc treo lơ lửng cái gọng độc tài đạo giáo trên đầu người dân Việt Nam hậu Cộng sản. Đó là điều mà các ông cần phải làm. Nếu các ông không từ bỏ và tiếp tục đưa tín đồ vào tròng, thì các ông sẽ được lôi ra ánh sáng để rửa sạch ý định đó trong từng giây phút một.

Ở vào thời đại này, người dân sẽ tự bầu chọn ra chính phủ và người dân sẽ theo dõi hoạt động của chính phủ họ chọn qua các phương tiện báo cáo bằng kỷ thuật mới như FACEBOOK, TWEETER, ENews, Emails, Fax, Cellphone,… Đơn giản là như vậy.

Không những ông Thích Quảng Độ và các ông trong tập đoàn lừa đảo PGVNTN tham vọng tái lập quyền uy quốc phụ như thưở xa xưa, mà các ông còn là thủ phạm hướng dẫn cho lòng đố kỵ tôn giáo sinh sôi nảy nở trong đầu óc những tín đồ cuồng tín (rất hung hăng đả phá các tôn giáo khác). Chủ trương của GHPGVNTN đã và sẽ tiếp tục là hậu họa vô cùng nguy hiểm cho vận mạng của dân tộc VN thời hậu CS. 

Nếu còn một chút nhân tính trong các ông, tôi mong mỏi các ông nên quyết tâm giải tán tập đoàn lừa đảo PGVNTN của Cộng sản Thích Trí Quang đi. Việc đời đấu tranh chính trị là việc của chúng tôi, việc đạo là việc của các ông. Mỗi cá nhân các ông hãy trở về nẻo thẳng đường ngay tu theo đường chánh đạo và nên sống một đời trầm lặng không tổ chức tập quyền như hiện nay. Thực hiện được việc này thì xem như các ông đã giúp loại trừ một hậu họa lớn cho dân tộc Việt Nam rồi. Hãy lập công để giảm tội.

Liên Thành

Cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG VNCH /Thừa Thiên Huế

______

1. http://youtu.be/R0x0UObzojA hay http://www.queme.net/vie/docs_detail.php?numb=1713
2. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/03/thanh-lap-giao-hoi-phat-giao-viet-nam.html

3. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2012/12/thich-ho-giac-lanh-ao-cua-nhom-phat.html

4. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/03/ngay-sau-ngay-giai-phong-ghpgvntn-bi-cs.html

5. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2012/11/nhung-ieu-nen-biet-thich-quang-o-va.html
6. http://youtu.be/Pn0HB_Eyk4w

http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2013/05/thu-cua-lien-thanh-cuu-thieu-ta-chi-huy.html

==//==

THÔNG ĐIỆP

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2557 - 2013

Của HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni

Kính thưa toàn thể đồng bào Phật tử,

Vườn Lâm Tỳ Ni, hoa Vô Ưu rộ nở, ngày đức Từ Phụ Thích Ca thị hiện giáng trần. Hôm nay tất cả phật tử trên khắp năm châu hân hoan đón chào sự kiện trọng đại này. Nhân mùa Phật đản, Hội Đồng Lưỡng Viện kính gửi lời cầu chúc an lành đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước.

Hôm nay là ngày lễ trọng đại trong Phật giáo, ngày kỷ niệm đức Phật vì hạnh nguyện độ sinh mà xuất hiện ở cảnh giới khổ đau này. Đức Phật ra đời đã khai mở một lộ trình thăng hoa thánh thiện cho nhân loại, mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của từ bi và trí tuệ, của tinh thần hài hòa, bao dung và hòa bình cho thế giới. Đạo Phật đã đóng góp rất lớn cho sự an bình, thịnh vượng của nhân loại.

Lịch sử cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho tinh thần vô úy dấn thân phụng sự tha nhân ; và chánh pháp là nguồn an lạc đích thực, khai phóng tâm thức và giải thoát mọi vô minh sai lầm cho muôn loại. Đức Phật dạy : muốn thay đổi thế giới, trước tiên phải chuyển hóa tâm thức con người. Bất cứ hành động nào được điều khiển bởi vô minh vọng động đều chuốc lấy sự bất an, đau khổ. Sự an bình, hạnh phúc đích thực chỉ có được khi biết quan tâm đến hạnh phúc của tha nhân. Chỉ cần quan tâm đến tha nhân thì thế giới đã giải quyết được những vấn nạn khủng hoảng đang đối diện hiện nay và tạo nên một thế giới tự do, dân chủ và bình đẳng cho tất cả con người.

Lịch sử nhân loại đã chứng minh ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đạo Phật chiếu soi đến đâu, sự thanh bình thịnh vượng được hiển lộ đến đó. Bất kỳ thể chế chính trị nào biết vận dụng khôn khéo nền văn minh giải thoát của Phật giáo làm nguyên tắc chủ đạo để trị dân thì quốc gia sẽ phú cường thịnh vượng và tồn tại lâu dài. Ashoka đại đế ở Ấn Độ đã biết sử dụng giáo pháp của Phật để trị dân, dẫn dắt đất nước Ấn Độ đi đến chỗ hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Các vị vua nhân từ các triều đại Lý, Trần ở Việt Nam đã khéo léo vận dụng mọi giá trị đạo đức Phật giáo để trị nước, muôn dân chung hưởng thái bình an lạc, quốc gia phú cường, trên dưới đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh kỳ vĩ, dẹp tan những cuộc tấn công xâm lăng hung hãn của giặc Phương Bắc.

Kính thưa chư liệt vị,

Giữa lúc hàng triệu triệu con tim trên thế gới đang rung động đón mừng ngày Khánh Đản của bậc Đại giác, thì nhiều nơi vẫn vang lên những tiếng nổ kinh hoàng, xé tan ước vọng hòa bình của nhân loại, vẫn vang lên tiếng thét gào uất hận trên đường phố, trong nhà tù, trước khát vọng nhân quyền, khát vọng tự do, hạnh phúc mà các chủ thuyết phi nhân đã cướp đoạt của con người, nhất là trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Đức Đệ Tứ Tăng Thống đã nói :

“Đạo Pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, Dân Tộc không thể hạnh phúc nơi áp bức, đói nghèo”

Trên thực tế đó, nhân mùa Phật Đản năm nay, trước hết, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khẩn thiết kêu gọi lãnh đạo các Quốc gia trên thế giới, các Quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhất là Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam hãy tôn trọng tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng của Đạo Phật đã được Liên Hiệp Quốc công nhận và các Quốc Gia thành viên đều cam kết thực thi. Quí vị lãnh đạo hãy lấy tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng ấy làm vũ khí tối thượng để giải quyết các tranh chấp đang đưa nhân loại vào một cuộc chiến tương tàn và đưa Dân Tộc Việt Nam vào con đường nô lệ của một chế độ độc tài toàn trị.

Cũng trên thực tế đó, Giáo Hội khẩn thiết kêu gọi Đồng bào Phật Tử các giới nêu cao tinh thần Lục Độ mà Thiền Tổ Khương Tăng Hội đã xiển dương và các thế hệ Thiền sư Pháp Thuận, Khuông Việt, Vạn Hạnh, Nguyên Thiều, Liễu Quán đã tương tục đứng lên cùng Dân Tộc giữ nước, dựng văn. Và hôm nay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp tục nêu cao tinh thần vô úy “Giải phóng tự kỷ và tịnh hóa nhân gian tiếp bước đưa Dân Tộc tiến lên đường Văn Hiến như một khẳng định của Trí Tuệ, Từ Bi và Bình Đẳng trước hiện tình của đất nước. Thời cuộc có thịnh có suy nhưng Đạo Phật chưa bao giờ có thăng trầm trong đại nguyện cứu khổ, đó là đưa con người đến bờ Tự Do và Giải Thoát”

Để đưa con người đến bờ Tự Do và Giải Thoát, chúng ta hãy dũng mãnh thể hiện tinh thần Vô Úy như là bước khởi đầu cho một cuộc cách mạng Dân Tộc mà người con Phật đã phát nguyện : Ngũ trước ác thế thệ tiên nhập.

Trong tinh thần ấy, Hội Đồng Lưỡng Viện kính mong các cấp Giáo hội trong và ngoài nước, các Tổ Đình, các Tự Viện, các Tổ Chức quần chúng Phật Tử và cá nhân của mỗi người con Phật hãy nỗ lực kiến tạo một Mùa Phật Đản đầy đủ ý nghĩa trong giai đoạn hiện tại để báo đền thâm ân của Đức Bổn Sư Thích Ca Từ Phụ.

Kính mong Chư Tôn Đức và Quí Liệt Vị đón mừng ngày Phật Đản trong tinh thần Hộ Pháp, Hộ Quốc và Hộ Dân.

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Thanh Minh Thiền Viện, Mùa Phật Đản 2557-2013

Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện

GHPGVNTN

Đệ Ngũ Tăng Thống

(ấn ký)

Sa môn Thích Quảng Độ

THÔNG TƯ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2557

******

Kính gởi :

Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện

Văn Phòng II Viện Hóa Đaọ

Các Ban Đại Diện GHPGVNTN trên Toàn Quốc

Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

Đồng Bào Phật Tử các giới.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Đức

Kính thưa Quí Liệt Vị.

“Khai Thị Chúng Sanh, Ngộ Nhập Phật Tri Kiến” là bản hoài của Đức Thế Tôn khi Ngài xuất hiện trên cõi đời cách đây trên 2500 năm.

Những bước chân đầu tiên trên lưu vực sông Hằng của 2500 trước, nay đã in đậm trên toàn cõi nhân gian. Đã 13 năm qua, Phật Giáo đồ không riêng mình đón mừng Phật Đản, mà cả nhân loại cùng chung niềm hoan hỷ khi Liên Hiệp Quốc nhận ra rằng, chỉ có Giáo Pháp thậm thâm của Đức Phật mới là ngọn đuốc diệt trừ được những tranh chấp, hận thù, phi nhân và cuồng bạo trong đêm dài vô minh của thế gian. Vì vậy Liên Hiệp Quốc đã xiển dương thế kỷ 21 là thế kỷ Tâm Linh.

Lại một mùa sen nở, một mùa Khánh Đản lại về, Viện Hóa Đạo kêu gọi toàn thể Tăng, Tín đồ hãy hóa thân vào nền văn minh của Trí Tuệ Bát Nhã, làm bản tâm của bậc nhân đức, cứu nguy cho đất nước và loài người bằng phương tiện và hành động hiện hữu trong cơn Quốc nạn và Pháp nạn hiện nay :

1/. Đối với bản thân : Hãy thanh tịnh thân tâm để nâng cao năng lượng tâm linh hóa giải những bất an trong tam giới. Đồng thời Vô Úy trong hành động để đưa nhân loại, quốc gia, dân tộc ra khỏi chảo lửa âm ỷ chiến tranh, cướp đoạt và nô lệ.

2/. Đối với gia đình : Hãy Phật hóa thân bằng quyến thuộc, chay tịnh để đền đáp ân đức cha mẹ, ân đức chúng sinh, ân đức Tam Bảo, tham gia các hoạt động xã hội để đền đáp ân đức hồn thiêng sông núi.

3/. Đối với các Đoàn thể Phật Tử : Hãy kiến tạo tinh thần Lục Độ trong cộng nghiệp bằng những hình thức từ thiện, tu bát quan trai, các khóa lễ, nâng cao ý thức thời đại : Phật Giáo là sự đối diện với xã hội chứ không quay lưng với xã hội, nhất là xã hội độc tài toàn trị hiện nay.

4/. Đối với các Ban Đại Diện GHPGVNTN tại các Tỉnh, Thành, Quận, Huyện :

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn đang đối mặt với sự khủng bố, áp bức từ Nhà Cầm quyền Cọng Sản vô thần, phải ý thức rằng những chùa chiền, tháp miếu, những lễ hội Phật Giáo hoành tráng do nhà nước dựng lên chỉ mang tính cách mê tín, chỉ là lớp son phấn che đậy tinh thần bất dung tôn giáo. Do đó chúng ta quyết bảo vệ truyền thống cố hữu dù phải hy sinh.

Vì vậy Viện Hóa Đạo yêu cầu các Ban Đại Diện tùy hoàn cảnh địa phương mà kiến tạo một mùa Phật Đản đầy đủ ý nghĩa, trang nghiêm, thanh tịnh để đồng bào nói chung và Phật Giáo Đồ nói riêng được chiêm bái và hành lễ dù trong điều kiện khắc nghiệt mà Giáo Hội đã, đang và còn sẽ gánh chịu.

Kính Bạch Chư Tôn Đức

Kính thưa Liệt Quí Vị

Như những đóa sen ngát hương trong Mùa Phật Đản, người Tu Sĩ cũng đang bước chân vào Giới trường thanh tịnh để bắt đầu một mùa An Cư Kiết Hạ.

Viện Hóa Đạo kính chúc Chư Đại Tăng pháp thể khinh an trong thời gian trưởng dưỡng thân tâm để hoàn thành hạnh nguyện Hoằng Pháp Độ Sanh trong tinh thần Phật Pháp bất ly thế gian pháp.

Viện Hóa Đạo kính chúc các giới Cư Sĩ tích cực trong việc thân cận Giới trường để hộ trì Chư Đại Tăng trong Mùa An Cư Kiết Hạ.

Sau hết trước tình hình Quốc nạn và Pháp nạn, Viện Hóa Đạo xin trùng tuyên lời dạy của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống làm kim chỉ nam cho mùa Phật Đản Phật Lịch 2557 :

“Đời sống Tâm Linh và Giác Ngộ chỉ được thăng hoa trong một đất nước thanh bình, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Lãnh thổ tự do và toàn vẹn là thiện duyên cho sự phát triễn Tâm Linh và Giác Ngộ. Bởi vậy đời sống tu hành của người Phật Tử cũng là nỗ lực bảo vệ Dân Tộc và Thăng Tiến Dân Sinh.”

NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT

Chùa Giác Hoa, Mùa Phật Đản năm Quí Tỵ - 2013

TUN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

kiêm

TỔNG VỤ TRƯỞNG TỔNG VỤ TĂNG SỰ

TỲ KHEO THÍCH NHƯ ĐẠT

THÔNG TƯ Về Đại Lễ Phật Đản Chung PL :2557

Kính gởi : Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Cư sỹ Phật tử lãnh đạo các cấp Giáo Hội,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Kinh Pháp Hoa dạy : “Vì đại sự nhân duyên duy nhất, Đức Phật đã thị hiện Đản sanh”, nhân duyên duy nhất đó chính là “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”.

Với bản hoài như đã dẫn thượng, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã khai thị vô lượng pháp môn màu nhiệm để giải thoát tận gốc mọi khổ đau của hết thảy muôn loài. Giáo pháp thậm thâm vi diệu của Ngài đã đi trước thời đại hàng nhiều thế kỷ và hiện đang là ngọn hải đăng ngời sáng giữa đêm tối vô minh.

Trong tinh thần tri ân và báo ân cố hữu, Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản chung Phật lịch 2557 vào các ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2013 tại Chùa Điều Ngự, trụ sở Trung Ương của Giáo Hội.

Chương trình Đại lễ Phật Đản chung gồm có :

Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2013

8:00AM đến 12:00PM : Hội thảo : Vai Trò Hoằng Pháp Trước Giai Đoạn Mới.

1:00PM đến 6:00PM : Kinh Tế Và Tài Chánh Qua Cái Nhìn Của Phật Giáo.

7:00PM : Lễ Thọ Bồ Tát Giới.

Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2013

9:00AM : Thăm viếng và cầu nguyện tại các Tượng Đài.

11:00AM : Thuyết Pháp

12:00PM : Lễ Trai Tăng

1:00PM : Pháp Hội : Đức Phật Và Nền Hoà Bình Thế Giới.

1:45PM : Thắp nến, Thả bong bóng Cầu nguyện Thế giới Hoà bình, Quốc thái Dân an.

2:00PM : Cử Hành Đại Lễ Phật Đản PL : 2557 (Có chương trình riêng).

Để cúng dường ngày Đản sanh của Đức Phật đồng thời nêu bậc ý nghĩa thị hiện cứu khổ độ sanh của đấng Thiên Nhân Sư, kính xin các cấp Giáo Hội hoan hỷ thực hiện những Phật sự sau đây :

Khuyến thỉnh mọi giới phát tâm Tin Phật, Học Phật và Sống Đời Sống Phật ;

Tổ chức các lễ Quy Y, Thọ Bát Quan Trai Giới, ngày Tu học, thực hành Hạnh Đầu Đà v.v… nhằm tạo thắng duyên cho việc tăng trưởng đạo nghiệp, phát huy dụng lực của Bồ đề tâm hầu hoàn tất công hạnh thượng cầu hạ hoá ;

Tại mỗi Tự viện, Tịnh xá, Niệm Phật đường, tuỳ theo hoàn cảnh, tổ chức Đại lễ Phật Đản thật trang nghiêm, thanh tịnh để vừa biểu tỏ lòng tri ân sâu xa lên Đức Phật vừa thành tâm cầu nguyện lãnh thổ lãnh hải Việt Nam được vẹn toàn, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phục hoạt trọn vẹn, những tù nhân lương thức được tự do, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc ;

Tuyên đọc và phổ biến rộng rãi Thông Điệp Phật Đản của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN trong chương trình Đại lễ Phật Đản tại quý Tự viện. Văn Phòng Thường Trực của Giáo Hội sẽ gởi Thông Điệp Phật Đản của Hội Đồng Lưỡng Viện đến quý Tự viện sau ;

Tích cực tiếp tay với Giáo Hội trong sứ mệnh hoằng pháp độ sanh, nhất là nỗ lực vận động giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn để dân tộc sớm hưởng được tự do, nhân quyền và dân chủ ;

Thu xếp Phật sự tại địa phương, thân lâm chứng minh, tham dự Đại lễ Phật Đản của VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN-HK, đồng thời tham gia đóng góp cao kiến cho các cuộc Hội thảo của Tổng vụ Hoằng Pháp với Chủ đề : “Sứ Mệnh Hoằng Pháp Trong Giai Đoạn Mới” và của Tổng vụ Kinh Tế, Tài Chánh với Chủ đề : “Kinh Tế, Tài Chánh Qua Cái nhìn Của Phật Giáo” được tổ chức vào ngày 25 tháng 5 năm 2013, trước Đại lễ Phật Đản một ngày ;

Mọi chi tiết về Đại lễ Phật Đản chung Phật lịch 2557 xin hoan hỷ liên lạc : Chùa Điều ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA. 92863. Điện thoại (714) 890-9513. Email : chuadieungu@gmail.com

Quý Tự viện nào cần sự giúp đở của Giáo Hội trong mùa Phật Đản, xin hoan hỷ cho Văn Phòng Thường Trực của Giáo Hội biết để Giáo Hội tuỳ nghi hỗ trợ.

Vì sự xương minh của Phật pháp và phát triển của Giáo Hội, kính yêu cầu các cấp Giáo Hội hoan hỷ toàn tâm thực hiện Thông Tư này.

Trân trọng,

Westminster, ngày 21 tháng 4 năm 2013

Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo

kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý

Quân Sử Việt Nam (TOP)