Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Thông-Cáo Báo-Chí Về hai xuất Ca Nhạc ngày 16 tháng 9 năm 2012

Kính gởi:     - Ban Đại Diện các Cộng Đồng Người Việt,

- Các Đơn Vị, Đoàn thể, Tổ Chức, các Đảng Phái

- Toàn thể đồng hương tỵ nạn cộng sản

Trích yếu:    V/v Hai xuất ca nhạc ngày 16 tháng 9 năm 2012 tại Saigon Performing Arts Center.

Thưa quý đồng hương,

Trong những ngày gần đây, chúng ta được biết tại Saigon Performing Arts Center – 16149 Brookhurst  St - Fountain Valley CA 92708 - sẽ có hai xuất ca nhạc được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2012, mà những người trình diễn là đa số những thành phần đang sống và hoạt động trong nước.

Điều cần nói lên đây, trong số đó có ca kịch sĩ Hồng Vân, là người đã được kết nạp vào đảng Cộng Sản ngày 22 tháng 12 năm 2010 do Hội Sân Khấu TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tất cả những chi tiết này đã được ghi lại trên Website Pháp luật của bọn chúng, với những hình ảnh xác thực mà chúng ta đang có được.

Đối với bọn đảng viên hay cán bộ cộng sản, dù được che đậy dưới bất cứ hình thức nào, cộng đồng Người Việt tỵ nạn chúng ta không thể chấp nhận cho chúng hiện diện. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với tinh thần chống bọn ác nhân đang thống trị trên quê hương, chỉ biết hèn với giặc, ác với dân trong suốt 37 năm qua, mà chúng ta luôn theo đuổi lâu nay.

Đây chỉ là bước khởi đầu để thông báo toàn thể đồng hương được biết và chúng ta sẽ có những đối sách cần thiết đối với bọn chúng trong những ngày sắp tới.

Trân trọng thông báo.

Little Saigon, ngày 01 tháng 9 năm 2012

TM. ỦY BAN PHỐI HỢP

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

PHAN KỲ NHƠN

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)