vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Sinh-Viên Nguyễn-Phương-Uyên bị bắt vì làm thơ chống Trung cộng

Cô Nguyễn Phương Uyên quê ở Bình thuận, đang theo học Đại học Công nghiệp Thực phẩm, bị công an ở Saigòn bắt từ ngày 14-10-2012, dù công an nói chỉ mời làm việc rồi cho về ngay, nhưng cho đến nay bặt vô âm tín, gia đình cô hoàn toàn không được thông báo về vụ bắt giữ này.

 

Cảm-Kích

Vĩnh-Nhất-Tâm cảm tác bài thơ riêng tặng Nữ-sinh viên Nguyễn Phượng Uyên đã sáng tác thơ chống Tàu. Theo tin tức phổ biến đã bị mất tích; có nghĩa là bị bọn tay sai cho giặc Tàu khủng bố như từng khủng bố mọi thành phần tuổi trẻ chống Tàu xâm lược. Đây là một sự sỉ nhục vô tiền khoáng hậu đối với dòng lịch sử và dân tộc Việt:

sinh-viên nguyễn-phương-uyên

CẢM KÍCH

Thật cảm kích bậc Nữ-nhi nước Việt!
Là giống dòng con cháu của Triệu-Trưng.
Ở thời nào cũng thể hiện tấm gương,
Chống phương Bắc giữ chủ quyền đất nước!

Lịch sử Việt hơn hai ngàn năm trước
Chưa bao giờ đi ngược với lòng dân:
Chống giặc Tàu để chận đứng xâm lăng,
Mộng bành trướng về phương Nam không dứt!

Đảng cộng sản như một loài rắn rết
Chi vì quyền vì lợi rước Tàu sang.
Kẻ khởi đầu chính là Nguyễn Sinh Căng,
Bán Tổ-quốc - còn giở trò nhơ nhuốc!

Mỗi người Việt trong tình thần yêu nước,
Phải kiên cường chống bọn đảng Việt gian.
Tội rước Tàu còn bán đứng giang san,
Lẫn triều cống cả Hoàng Trường biển đảo.

Chính một lũ Ba-đình toàn vô đạo!
Chỉ cúi đầu làm toàn chuyện phi nhân.
Cướp dân nghèo bán phụ nữ Việt Nam
Làm tôi tớ trên khắp cùng thiên hạ.

Đảng phản quốc làm những điều nhục nhã
Không thể nào để bọn chúng an nhiên.
Khi nước nhà đang trong lúc ngửa nghiêng,
Chạy theo giặc bắt dân làm nô lệ...

Vĩnh-Nhất-Tâm 19.10.2012 @ Quân-Sự Việt-Nam

Quân Sử Việt Nam (TOP)