Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Tin Tức Thời Sự

Nửa vòng trái đất TV: Bà Thanh Hiền: "Phan Kỳ Nhơn anh có biết Nghị quyết 36 là gì không"

http://www.vnmilitaryhistory.info/ttts/pknhon-biet-nghi-quyet-36-la-gi.html

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)