vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Dự Thảo Hiến Pháp 2013

Phạm-Hoàng-Tùng

Kính gởi quý bạn đọc blog xa gần!!!

Cá nhân chúng tôi xin được giới thiệu những tài liệu nằm trong các đường link bên dưới bài viết này liên quan đến Dự Thảo Hiến Pháp 2013. Bản Dự Thảo này do 72 nhân sĩ trí thức trong nước đưa ra khi họ gởi bản kiến nghị đến Đảng Cộng Sản Việt Nam để nêu lên các ý kiến đề nghị nên sửa đổi Hiến Pháp Năm 1992.

Có người cho rằng không cần sửa đổi lòng vòng, đắp vá chi cho mất thì giờ mà không mang lại hiệu quả cho đất nước, trái lại nên viết một Bản Hiến Pháp mới.

Có thể Dự Thảo Hiến Pháp 2013 là một, cùng với vài bản dự thảo khác nữa, chứa đựng khả năng định hình những nét căn bản thật quan trọng cho Bản Hiến Pháp Tự Do của quốc gia Việt Nam chúng ta trong tương lai gần đây.

Hiến Pháp là bộ luật căn bản hết sức thiết yếu, tối hệ trọng cho quốc gia, nó giúp vận hành toàn bộ guồng máy xã hội, kinh tế, nhà nước đi đúng hướng mang lại lợi ích cho toàn dân, cũng như thúc đẩy đất nước phát triển đi lên. Do đó Hiến Pháp phải bao gồm các đóng góp ý kiến của người dân ở khắp nơi, và sự quyết định sau cùng để cho ra đời bản Hiến Pháp phải do chính dân tộc ta quyết định chứ không do một đảng phái nào lèo lái, áp đặt dưới bất cứ hình thức dân chủ giả tạo nào.

Mặc dù có một số từ ngữ và vài điều khoản trong Dự Thảo Hiến Pháp 2013 cần được thảo luận thêm và đòi hỏi sự chung quyết của quốc dân đồng bào trong và ngoài nước. Tuy nhiên phần lớn các điều khoản trong Dự Thảo Hiến Pháp 2013 chứa đựng nội dung tiến bộ, mang tính chất tôn trọng nhân quyền, dân quyền một cách cụ thể, thực tế, và được ràng buộc chặt bởi cái khung pháp lý của cơ chế đa đảng, và thiết lập khung cảnh sinh hoạt dân chủ, đa nguyên chính trị.

Quý bạn đọc blog nên vào các link bên dưới để đọc Dự Thảo Hiến Pháp 2013 hầu tìm cho chính mình nhận xét riêng. Phần cá nhân chúng tôi xin đưa ra các ý kiến sau khi đọc Dự Thảo Hiến Pháp 2013.

Dự Thảo Hiến Pháp 2013 quy định sự bình đẳng chính trị giữa các đảng phái, tôn trọng và chấp nhận sự hiện hữu của đảng đối lập, coi đó là nhu cầu tất yếu trong môi trường chính trị đa nguyên (bao gồm nhiều thành phần đa dạng trong xã hội, chứ không phải chỉ có mỗi một giai cấp công nhân hay vô sản mới có đặc quyền lãnh đạo quốc gia mãi mãi).

Và Đảng Cộng Sản Việt Nam phải cộng tồn với các chính đảng khác bằng chính khả năng thực sự của họ thông qua một cuộc bầu cử dân chủ công bình, chứ không thể bằng phương pháp dùng sức mạnh loại trừ những ai khác biệt chính kiến với mình nhằm giành vị thế độc tôn miên viễn.

Ngành Tư Pháp phải độc lập với chính quyền, guồng máy vận hành quốc gia chúng ta trong tương lai phải bao gồm tam quyền phân lập: Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp. Tư Pháp hoạt động độc lập với chuyên môn về luật học chú trọng đến các dân quyền cơ bản, không bị chính trị chi phối và không nằm dưới sự bảo trợ hay thao túng của bất kỳ đảng nào.

Cơ quan Hành Pháp trong tương lai được đứng đầu và điều hành bởi hai chức danh Tổng Thống và Phó Tổng Thống. Tổng Thống, Phó Tổng Thống được bầu chọn thông qua cuộc bầu cử dân chủ, đa đảng. Tổng Thống nắm giữ quyền lực cao nhất nước nhưng bị giám sát bởi các cơ quan hiến định và có nhiệm kỳ giới hạn chứ không truyền tử lưu tôn hay đảng truyền.

Mọi công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do bày tỏ ý kiến, tự do đi lại, tự do ra báo và xuất bản, tự do lập hội, tự do tham chính, tự do bầu cử, ứng cử.

Tất cả tù nhân lương tâm phải được trả tự do và bồi thường xin lỗi họ. Đối lập chính trị là quyền bất khả xâm phạm của người dân, của người hoạt động chính trị. Quốc gia tôn trọng và vinh danh những hy sinh cao quý của các chiến sĩ hai miền không phân biệt thể chế trong cuộc chiến tranh trước đây, và quan tâm đến các thương binh từ hai phía của chiến cuộc quá khứ.

Đặt quân đội và công an, cảnh sát dưới sự điều hành của quốc gia. Không có đảng phái nào có quyền nắm giữ quân đội, công an một cách tuyệt đối để củng cố quyền hành cho đảng mình. Đây là điều khoản văn minh, và trả lại bổn phận chính đáng của quân đội, công an là bảo vệ quốc gia, gìn giữ an ninh trật tự xã hội, chứ không phải bảo vệ đảng và tài sản của đảng, cũng như ngoan ngoản phục tùng hệ thống giáo điều chính trị lạc hậu.

Tổng quát các điều khoản trong Dự Thảo Hiến Pháp 2013 rất khác Hiến Pháp 1992 của Cộng Sản. Phải nói rằng đây là Dự Thảo Hiến Pháp mà đại khối dân tộc ta mong chờ từ lâu, vì nó sẽ mở hướng đi lên cho quốc gia chúng ta tiến đến một xã hội nhân ái, văn minh, tôn trọng quyền tự do con người, công bằng, và chính trị dân chủ đa nguyên.  

Nhà cầm quyền Miến Điện cách đây 3 năm đã can đảm mở lối thoát cho dân tộc họ. Khi giới tướng lãnh quân phiệt thực hiện từng bước đổi mới chính trị, cả thế giới không ai tin họ, do vì họ đã quen thói gian xảo, dối gạt dân để tiếp tục cầm quyền, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống của một đẳng cấp cao trong xã hội mặc cho quốc gia, dân tộc đang rơi vào cảnh đói nghèo, mất tự do.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Miến đã thực tâm cải cách vì quyền lợi quốc gia và dân tộc. Hiện nay, thế giới ca ngợi tiến trình chuyển giao quyền lực lại cho người dân, tôn trọng đối lập chính trị, hủy bỏ chế độ kiểm duyệt báo chí, cho tư nhân ra báo, mời gọi người Miến hải ngoại về nước đóng góp cho đất nước.

Nhưng quan trọng hơn cả là Miến Điện cũng phải cho ra đời một Bản Hiến Pháp tiến bộ để dọn đường lâu dài vững chắc cho quốc gia họ tiến đến một xã hội dân chủ đa nguyên, có tự do nhân quyền.

Cộng đồng các quốc gia trên thế giới đang mở rộng vòng tay đón chào quốc gia Miến Điện trở về cuộc sống đương đại của nhân loại sau một thời gian dài hơn 4 thập niên họ đi lạc trong rừng rậm hoang vu xưa cổ của giáo điều chính trị không thích nghi với tiến bộ khoa học, của tham vọng cá nhân, của tập đoàn tướng lãnh muốn độc tôn xưng hùng xưng bá, muốn làm vua một cõi.

http://www.boxitvn.net/bai/44588

http://www.boxitvn.net/bai/45032

http://doithoaionline.wordpress.com

Quân Sử Việt Nam (TOP)