vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Tưởng-Niệm Ngày 17-02 Ở Hà-Nội

 

Ai hèn như chúng nó đây ?
Thờ Tầu xâm lược, làm thầy "Đảng Ta".
"Đảng Ta" Đảng bán nước nhà.
Trọng, Sang, Hùng, Dũng, đều là Việt Gian.
Chúng nó vì tội quá tham.
Bán luôn Tổ Quốc tiền làm của riêng.
Đền thờ, Lăng Miếu linh thiêng.
Kỷ niệm liệt sĩ xưa riêng chống Tầu.
Chúng cho đục phá từ lâu.
Sợ thầy của chúng nhức đầu đau tim.
Đến ngày giỗ kỵ chúng im.
Sợ thầy chúng bực, chúng dìm cựu binh.
Dâng hoa nhớ bạn hy sinh.
Chống Tầu xâm lược quên mình vì dân.
Khốn thay Bộ Chính Trị đần.
Dâng mình cho giặc làm thân tôi đòi.
Nhân Dân phải mở mắt thôi.
Dẹp ngay cái Đảng vừa tồi vừa ngu.
VHT

Quân Sử Việt Nam (TOP)