Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Mạch Sống | Thúc Đẩy Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam Ở Thượng Viện

Mạch Sống, Ngày 29/08/2013

Theo tin của BPSOS, hai thượng nghị sĩ đã đồng ý bảo trợ Luật Nhân Quyền Ở Việt Nam ở Thượng Viện Hoa Kỳ. Hai Thượng Nghị Sĩ này, do cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh vận động, là John Boozman (Cộng Hoà - Arkansas) và Marco Rubio (Cộng Hoà - Florida).

Ngoài ra một số tổ chức người Việt ở Houston và Dallas-Fort Worth đang ráo riết vận động TNS John Cornyn (Cộng Hoà - Texas) đồng bảo trợ luật này.

BPSOS, tổ chức người Việt với tầm vóc hoạt động quốc gia ở Hoa Kỳ và quốc tế, cho biết là cuộc vận động ở Thượng Viện sẽ bắt đầu ngay khi Quốc Hội tái nhóm họp sau ngày Lễ Lao Động ở Hoa Kỳ.

"Các phái đoàn tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam 4 th áng 6 vừa qua đều đã nhận được các tài liệu để sử dụng cho cuộc vận động vào tuần tới", Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, giải thích.

Tuần lễ liền sau đó, BPSOS sẽ tổ chức các phái đoàn tiếp xúc các văn phòng thượng nghị sĩ thuộc Uỷ Ban Đối Ngoại.

"Chúng ta cần có nhiều thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ cùng đứng tên bảo trợ cho đạo luật", Ts. Thắng nói. "Điều này cần thiết vì Đảng Dân Chủ nắm đa số ở Thượng Viện."

Xem tiep: Machsong - http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IcO12AaKauVIVn9pBvap69xfQsUsIlXxxGdfZj9sDhk-fcUiVMCY2yJWUEG9r0MRgrSPVEX0W17IlQo_XwiNc9iTyn3vb_ncPF6buSWTwcIF_W2ymzUMcJjom-ptDxzzn4Q_OEVGLBUth0_73aggDcDpoPtrS0cT8cQb8Uo7bbftndSGI7cK-thrwgO3S0sW

© Tác giả gởi đăng
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Quân Sử Việt Nam (TOP)