Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Mạch Sống | LHQ Sẽ Chuyển Hồ Sơ Đỗ Thị Minh Hạnh Cho Việt Nam

Mạch Sống, ngày 29/08/2013
 
Hôm nay, Uỷ Hội LHQ về Tình Trạng của Nữ Giới xác nhận với BPSOS sẽ chuyển cho chính quyền Việt Nam các hồ sơ được nộp bởi BPSOS và những hội đoàn bạn hồi cuối tháng 7. Đỗ Thị Minh Hạnh là một trong số 23 hồ sơ đã cung cấp cho uỷ hội này.

Theo thể thức của LHQ, Việt Nam sẽ phải trả lời trong thời hạn 3 tháng.

Cũng ngày hôm nay Liên Đoàn Nghiệp Đoàn Quốc Tế (International Trade Union Confederation, hay ITUC) cho biết là đã nhận hồ sơ của BPSOS nộp về vấn đề quyền lao động để chuyển cho Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (International Labor Organization, hay ILO). Hồ sơ này nêu trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh làm điển hình.

ITUC là khối liên kết gồm các nghiệp đoàn lao động ở 156 quốc gia trên thế giới.

ILO là cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách quyền lao động.

Sắp tới đây Việt Nam sẽ phải báo cáo với ILO về việc thực thi các công ước liên quan đến cưỡng bức lao động, lao động trẻ em, kiểm tra lao động và ngày nghỉ hàng tuần.

"Trường hợp của Đỗ Thị Minh Hạnh liên quan đến cưỡng bức lao động nên đã được chúng tôi nêu ra làm điển hình", Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, giải thích.

Theo Ông, vì đang muốn ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, chính quyền Việt Nam khó có thể lờ đi mà không trả lời một cách thoả đáng cho các tổ chức LHQ kể trên.

 Xem tiep: Machsong - http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001VrcP91bVIn82OsiftGHsFs7z60ucybEIms9Ww0cMpXW-qnUZcIQm2CQHXeTIhVOR7-jgbcYYBA3xkHVBpk5-K-LrXMree_25Zz1MLp_H68jZ3__oeCYVC44jzQYUNAFKunS5MuhEwYKz3p5vVOK6DHb2X98H2A_zvBjlExHtot1TIrTXpoP7eJjwyBv8LGrV 

© Tác giả gởi đăng
© Diễn Đàn Người Dân ViệtNam

Quân Sử Việt Nam (TOP)