vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Lời Kêu Gọi Biểu Tình Chống Giặc Tầu Cho Ngày 08-07-2012

biểu tình chống giặc tầu ở sài gòn ngày 01/07/2012

Biểu tình chống giặc Tầu xâm lược ngày 01-07-2012 ở Sài Gòn 

Phản đối giặc Tàu xâm lược !

HỠI TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC !

GIẶC TÀU ĐÃ ĐẾN TẬN NHÀ CHÚNG TA RỒI, CHÚNG LẺN VÀO TẬN TỪNG THƯỚC SÔNG TẤC NÚI, VUỐNG BIỂN, THẬM CHÍ TỪNG NGÕ NGÁCH QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚNG TA RỒI !

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ KHI CHÚNG NGANG NGƯỢC COI LÃNH THỔ CỦA VIỆT NAM NHƯ  AO NHÀ CỦA CHÚNG : CHÚNG ĐÂM CHÌM TÀU CÁ, ĐUỔI CẢ TÀU CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, MỜI THẦU KHAI THÁC DẦU KHÍ TRÊN LÃNH THỔ CỦA CHÚNG TA ?

XUỐNG ĐƯỜNG !

TẤT CẢ ĐỒNG BÀO HÃY XUỐNG ĐƯỜNG VÀO NGÀY CHỦ NHẬT TỚI - MÙNG 8 THÁNG 7 -ĐỂ THỂ HIỆN HÀO KHÍ DIÊN HỒNG, THỂ HIỆN TINH THẦN YÊU NƯỚC  CỦA TỪNG CÔNG  DÂN NƯỚC VIỆT : KHÓ KHĂN NÀO CŨNG VƯỢT QUA, KẺ THÙ NÀO CŨNG ĐÁNH THẮNG !

ĐỒNG BÀO HÃY CÙNG NHAU XUỐNG ĐƯỜNG, TẬP TRUNG TẠI SÂN QUẢNG TRƯỜNG NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI VÀO ĐÚNG 9 GIỜ SÁNG, SAU ĐÓ KHỞI HÀNH VỀ SỨ QUÁN CỦA LŨ GIẶC TÀU XÂM LƯỢC, CÙNG BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG ĐỂ CHO LŨ GIẶC CƯỚP KIA

BIẾT RẰNG : MẤY NGÀN NĂM LỊCH SỬ ĐÃ QUA, TỪ NAY ĐẾN TƯƠNG LAI MÃI MÃI THÌ GIẶC TÀU KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CƯỚP ĐƯỢC NƯỚC TA THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA !

NÀO, ĐỒNG BÀO HÃY CÙNG NHAU CHUẨN BỊ CHO NGÀY XUỐNG ĐƯỜNG !Quân Sử Việt Nam (TOP)