vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Gia-Đình Luật-Sư Lê-Quốc-Quân Kính Báo

Gia đình luật sư Lê Quốc Quân xin kính báo. Ls Lê Quốc Quân và em trai là Lê Đình Quản hiện vẫn bị giam cầm không tin tức, gia đình chúng tôi rất lo lắng vì chúng tôi vẫn không được tiếp xúc để biết tình trạng hiện tại của thân nhân chúng tôi ra sao.

Với ý chỉ xin cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân, doanh nhân Lê Đình Quản được bình an trong chốn lao tù, đồng thời xin cho người em Nguyễn Thị Oanh sau 2 tháng tù đày trong tình trạng mang thai, được khỏe mạnh để chuẩn bị sinh nở.

Thánh lễ cầu Bình An cho gia đình chúng tôi sẽ được tổ chức tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội vào lúc 19h Thứ 7 ngày 02/3/2013.

Gia đình chúng tôi kính mong có sự tham dự đầy đủ của bạn bè thân hữu để hiệp thông cầu Bình An cùng gia đình chúng tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Thay mặt gia đình

NGUYỄN THỊ TRÂM

http://lequocquannews.blogspot.com/2013/03/thanh-le-cau-binh-cho-gia-inh-ls-le.html

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)