Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Phỏng Vấn Đặng Chí Hùng...So Sánh Đặng-chí-Hùng Và Điếu Cày Nguyễn-văn-Hải

From: NinhThuy Le <ninhthuyle@gmail.com>

Xin kính chuyển:

Để Đồng bào có dịp nhì̀n rõ và nhận xét:

Đặng Chí Hùng : một người trí thức, lập trường chống Cộng rõ ràng, nhiệt tình với Đất Nước Đồng bào, trân quý Quốc Kỳ VNCH ngay từ trong tù VC..., đúng là người anh em mà chúng ta đang mong đợi.

Điếu Cày :  một tên bộ đội VC vô học, nhưng lại ăn nói trịch thượng, vô lễ với đồng bào, hỗn xược với Quốc Kỳ VNCH, lập trường đấu tranh bịp-bợm, là cò mồi của VC... Phải loại ngay khỏi Cộng đồng kẻo mang họa.

Ngươi lính VNCH

***

Blogger Đặng Chí Hùng đến Canada tỵ nạn chính trị (Toronto 10.09.2014)

https://www.youtube.com/watch?v=CgQA5Omv5Cg

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)