vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 7

đại nhạc hội cám ơn anh kỳ 7

7 28 2013 Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Thương Binh VNCH Kỳ 7 tại San Jose Full Video

 

Hình ảnh Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Thương Binh VNCH Kỳ 7 tại San José, Bắc California. 

https://plus.google.com/photos/101291776317895594622/albums/5906031605091797617?banner=pwa

Hình ảnh phiên họp BTC chuẩn bị Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH kỳ 7, sẽ được tổ chức ngày Chúa Nhật 28/7/2013 tại San Jose, Bắc Cali.:

https://plus.google.com/u/0/photos/101291776317895594622/albums/5892859964883344353

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)