Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Tin Tức Thời Sự

23/5/18 Chữ Quốc Gia chữ Việt cộng--Cờ Vàng cờ Đỏ-Tiểu sử Ngô Kỷ

http://www.vnmilitaryhistory.info/ttts/chu-quoc-gia-chu-viet-cong.html

Ngo Ky

Published on May 23, 2018

CHUYỆN KHÓ NÓI: 3) 23/5/18 Ngô Kỷ phân tích vấn đề chữ Quốc Gia chữ Việt cộng--Đòi Phạm Hoàng Bắc dựng Cờ Vàng hay dựng Cờ Đỏ thì Ngô Kỷ ngừng chống đối-Audio Anh Nguyên Khôi đọc báo Los Angeles về Tiểu sử Ngô Kỷ. Livestream Ngô Kỷ thực hiện.  

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)