Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Tin Tức Thời Sự

29/5/18 Chỉ trích TNS. Janet Nguyễn nói láo--Phan Kỳ Nhơn "nhổ đi liếm lại"

http://www.vnmilitaryhistory.info/ttts/chi-trich-janet-nguyen-noi-lao.html

Ngo Ky

Published on May 30, 2018

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)