vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Biểu-tình để hỗ trợ tinh thần Yêu Nước của Anh Điếu Cày, Chị Tạ Phong Tần, và AnhBaSaiGon

Thứ Hai 24.09.2012, 08g00
Trụ sở Tòa Án Nhân Dân, Thành Phố Sài Gòn
131, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1

Kính xin Qúy Vị và các bạn phổ-biến rộng-rãi tin này về Sài Gòn !!!

câu-lạc-bộ nhà báo tự-do, điếu-cày nguyễn-văn-hải, tạ-phong-tần, anh ba sài-gòn phan-thanh-hải

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)