vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Bản Tin Khẩn Cấp Ngày 13-01-2013 Của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo Thuần-Túy

Ngày 13/01/2013 là ngày giổ cha anh Nguyễn Văn Cường nhà ở Phường Thới An, Thị Trấn Ô Môn (Cần Thơ).

Anh Cường là Phó Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) yêu nước (thành phần chủ lực dành chống Tàu cộng) thuộc Giáo Hội PGHH Thuần Túy, anh có bạn bè thân hữu ở khắp các tỉnh Miền Tây, nhân ngày giổ cha, anh mời bạn bè thân hữu đến tham dự.

Sáng sớm ngày 13/01/2013 thì bổng nhiên có hằng trăm công an mặc sắc phục có, thường phục có, có cả cơ giới, súng ống tua tủa, dùi cui roi điện, sắc mặt hầm hầm bủa vây khắp các nẽo đường vào nhà anh Cường ngăn chận không cho một người nào được vào nhà anh Cường để dự lễ giổ. Những cuộc cải vả rùm beng, sắp có cuộc va chạm thật sự, nhưng nhờ có lịnh của cụ Lê Quang Liêm từ Sàigon nên anh em đến dự lễ giổ đành trở về chờ giải quyết sau.

phật giáo hòa hảo thuần túy bị việt cộng đàn áp ngày 13012013

Qua sự việc trên đã chứng tỏ nhà cầm quyền TP. Cần Thơ đã trắng trợn chà đạp lên quyền làm người, trắng trợn chà đạp lên truyền thống muôn đời của dân tộc.

Sở dĩ anh Cường bị khủng bố như vậy là vì anh Cường là cán bộ của Giáo Hội PGHH Thuần Túy, một đối tượng mà đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn muốn tiêu diệt cho bằng được.

Nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy, tôi cực lực phản đối hành vi này của nhà cầm quyền TP Cần Thơ.

Là một công dân già, đã 94 tuổi rồi, tôi từng sống qua từ thời Pháp thuộc, sống qua nhiều chế độ giao thời sau đảo chánh pháp, sống qua chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa (Ngô Đình Diệm) và Đệ Nhị Cộng Hòa (Nguyễn Văn Thiệu) chế độ nào, nhất là thời kỳ Pháp thuộc là ngoại bang dị chủng cũng đều tôn trọng ngày giổ chạp của dân chúng, và tôi xin nói thẳng chỉ có chế độ CHXHCNVN là có những hành động phá tán, ngăn cản những ngày cúng kiến thiêng liêng như thế này.

Tôi yêu cầu Quý Ông:

-Nguyễn Phú Trọng.

-Trương Tấn Sang.

-Nguyễn Sinh Hùng.

-Nguyễn Tấn Dũng.

Cho nhân dân biết hành động vô nhân đạo của nhà cầm quyền TP.Cần Thơ trong ngày giổ cha của anh Cường có phải là thi hành đúng với chánh sách của chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay không ? ? ?

Huyền Phong Các, ngày 13 tháng 01 năm 2013.

TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy

Hội Trưởng Trung Ương

LÊ QUANG LIÊM

Quân Sử Việt Nam (TOP)