Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Hội Văn Học Nghệ Thuật Adelaide gây quỹ giúp Văn Khố Thuyền Nhân trùng tu mộ thuyền nhân

Kính mời quý đồng hương khắp nơi hỗ trợ chương trình trùng tu mộ thuyền nhân 2012 – 2015. VKTNVN chỉ còn 2 năm thực hiện: 2014, 2015. Chúng tôi cần ngân khoản để thực hiện trùng tu 4 Nghĩa trang Thuyền Nhân tại Bidong: giai đoạn 2, nghĩa trang Thuyền Nhân tại Galang: giai đoạn 2, nghĩa trang Thuyền Nhân tại Kuku và Air Raya giai đoạn 1, nghĩa trang Thuyền Nhân Bataan giai đoạn 1.

trùng tu ngôi mộ thuyền nhân

MỌI ĐÓNG GÓP TRÙNG TU DI TÍCH MỘ THUYỀN NHÂN tại Canada

Chi phiếu hay Money Order xin ghi: VKTNVN và gửi về hộp thư:

VKTN
PO Box 14595
Mississauga,
ON L5R-4G3, Canada

MỌI ĐÓNG GÓP TRÙNG TU DI TÍCH MỘ THUYỀN NHÂN tại Hoa Kỳ

Chi phiếu hay Money Order xin ghi: VKTNVN và gửi về hộp thư:

VKTNVN
P.O Box 842064

Houston
TX
77284 – 2064

MỌI ĐÓNG GÓP TRÙNG TU DI TÍCH MỘ THUYỀN NHÂN tại Úc

Chi phiếu hay Money Order xin ghi: VKTNVN và gửi về hộp thư

VKTNVN
PO Box 497
Flemington
VIC 3031,
Australia

Tại Úc xin vào Ngân hàng Commonwealth deposit trực tiếp vào trương mục với chi tiết như sau:
Tên Trương mục: VKTNVN
Số chi nhánh (BSB): 063185
Số trương mục (Account): 1093 6976
- Quý vị muốn trả tiền qua Internet, xin vui lòng transfer vào trương mục VKTNVN tại Úc với các chi tiết như sau:
Người nhận: Archive of Vietnamese Boat People
Địa chỉ: PO Box 497 Flemington, VIC 3031, Australia
Ngân hàng: Commonwealth Bank
Số chi nhánh (BSB): 063185
Số trương mục (Account): 1093 6976
Swift Code: CTBAAU2S
Địa chỉ ngân hàng: Greensborough Plaza, Greensborough, VIC 3185, Australia

Sent by DONG TRAN
VĂN KHỐ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
Archive of Vietnamese Boat People
Web: www.traitynan.com hay www.vnbp.org
Ph: (+61) 403 578 467 (xin ghi lời nhắn và số điện thoại)

Quyết tâm: 2012 – 2015: ráo riết gây quỹ và trùng tu di tích mộ thuyền nhân. Quyết tâm đến hết năm 2015 sẽ không còn di tích mộ thuyền nhân Việt Nam trong vùng Đông Nam Á còn chịu cảnh mồ xiêu mả lạc. 40 năm hoang phế cũng đã quá nhiều và quá đủ.

©Tác giả gửi bài đến Ban biên tập
© Diễn Đàn Người Dân Việt Nam
(MinhDuc DD Nguoi Dan Viet Nam Chuyen )

© VnMilitaryhistory

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)