Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
http://www.vnmilitaryhistory.info

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc | Phát Hiện Bùa Yểm Ở Đền Hùng

Blog Phạm-Viết-Đào ngày 18-03-2013 có phổ biến bản tin  Kinh Hoàng | Ai Đặt Đạo Bùa Trấn Yểm Đền Hùng ?.

Quả thật đây là sự việc nghiêm trọng.

Hòn đá lớn như thế làm sao được đặt một cách kiên cố ngay trong đền Hùng; vả lại, sự kiện này xảy ra từ lúc nào, mãi đến hôm nay mới được phát hiện?

Phải có sự tiếp tay, móc nối, giữa Trung nam Hải và bộ phận cao nhất ở Hà Nội, thì bùa yểm này mới được đặt ở trong đền Hùng.

Sắp tới đây, ngày 19-04-2013 nhằm mùng 10 tháng 3, lễ giổ Tổ Hùng-Vương. Sự hiện diện của phiến đá gây lo ngại, hoang mang cho người đến dự lễ.

Theo bản tin đính kèm "Họ cho rằng đây là đạo bùa do người Tàu trấn yểm nhằm triệt hạ long mạch của Đất Tổ và qua đó triệt hạ cả dân tộc ta".

Bản thân chúng tôi cũng nghĩ như vậy.

Quan sát ở tảng đá thứ nhất, trên đầu là con dấu của người làm bùa yểm; hàng dưới bên trái có 9 chữ Tây tạng, ở giữa là một loại chữ Tây tạng khác, bên phải đếm được 9 chữ tàu (loại chữ thảo).

Ở mặt sau của tảng đá, ghi nhận có 15 chữ Vạn của Phật Giáo. Chữ Vạn (Swastika) của Phật giáo thông thường đi theo chiều kim đồng hồ, nghĩa là thuận theo lẽ phải và tượng trưng cho sự may mắn, phước đức.

chữ vạn của phật giáo bùa yểm ở đền hùng

Chữ Vạn của Phật Giáo (hình bên trái, nguồn phapluan.org), chữ Vạn trên phiến đá (hình bên phải)

Chữ Vạn trên hòn đá đếm được 15 hình; ngoài ra còn có 10 chữ Tây tạng nằm ở bìa phải. Cách bố trí tương tự như một trận đồ.

Những nhận xét sơ khởi bên trên, chúng tôi ghi ra với sự dè dặt. Rất mong các bậc cao minh vui lòng chỉ dẫn thêm.

Đây là một trận đồ được bố trí tinh vi. Rất mong những vị cao nhân ẩn sĩ khắp nơi hãy ra mặt tẩy trừ đạo bùa yêu quái này để cứu nguy dân tộc.

Trước khi có các bậc cao nhân ẩn sĩ đến giải bùa phá trận, thiết nghĩ, đừng nên di chuyển bùa yểm này sẽ có hại.

Âu Châu ngày 19-03-2013

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Nguyên văn:

Phạm-Viết-Đào | Kinh Hoàng | Ai Đặt Đạo Bùa Trấn Yểm Đền Hùng ?

Quân Sử Việt Nam (TOP)