Tin Tức Thời Sự - Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
http://www.vnmilitaryhistory.info

Hội Sử-Học Việt-Nam thành kính phân ưu cùng gia đình nhà văn Điệp-mỹ-Linh

Hội Sử-Học Việt-Nam vô cùng đau đớn khi nhận được tin cựu hải quân trung tá Hồ-quang-Minh phu quân của nhà văn Điệp-mỹ-Linh vừa tạ thế ngày 23-12-2014 tại Bệnh viện Memorial Hermann thành phố Sugar Land, HOUSTON, TEXAS, Hoa Kỳ Hưởng Thọ 77 tuổi,

Chúng tôi thành kính gởi lời chia buồn đến gia đình nhà văn Điệp-mỹ-Linh cùng thân bằng quyến thuộc của cố hải quân trung tá Hồ-quang-Minh.

Nguyện cầu ơn trên tam bảo từ bi tiếp độ hương linh tín hữu Hồ-quang-Minh sớm cao đăng Phật quốc;

Nguyện cầu an lạc cho tang gia quý quyến cùng thân bằng quyến thuộc xa gần.

Khấp cáo

Liên âu ngày 27 tháng 12 năm 2014, Việt lịch 4893

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc tổng thư ký

***

hải quân trung tá hồ quang minh

PHÂN ƯU

Được TIN BUỒN

Bạn HỒ QUANG MINH

Cựu Hải Quân Trung Tá

KHÓA 8 ĐỆ NHẤT HỔ CÁP HẢI QUÂN

đã từ trần lúc 12:30 pm, ngày 23/12/2014

tại Bệnh viện Memorial Hermann

tại Thành phố Sugar Land, HOUSTON, TEXAS

Hưởng Thọ 77 tuổi

Toàn thể anh em Đệ Nhất Hổ Cáp Hải Quân và gia đình xin thành kính chia buồn cùng Chị Điệp Mỹ Linh cùng tang quyến

Nguyện cầu Hương linh của anh sớm vãng sanh Miền Cực Lạc

Thành Kính Phân Ưu
Toàn thể KHÓA 8 ĐỆ NHẤT HỔ CÁP Và gia đình

***

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Tại Nhà Quàn Vĩnh Phước

8514 Tybor Drive

Houston 77074

(713) 771 - 9999
__

Thứ Hai : 29/12/14 :

- 10:00 am - 11: 30 am : Lễ nhập liệm và phát tang

- 04:30 pm - 05:30 pm : Lễ Cầu siêu

Thứ Ba :   30 /12/14 :

- 11:30 am - 12:30 pm :   Lễ Cầu siêu

- 04:30 pm - 05:30 pm :   Lễ Cầu siêu

-  05:30 pm - 08:30 pm :   THĂM VIẾNG

Thứ Tư : 31/12/14 :

-  10:00 am - 11:30 am   : Lễ Di Quan và Hỏa Táng

Quân Sử Việt Nam (TOP)