Tin Tức Thời Sự - Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
http://www.vnmilitaryhistory.info

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Hội Sử-Học Việt-Nam Gởi Văn Thư Phản Đối Lê-Bảo-Hoàng chủ trang luanhoan.net

VT/03-04/HSHVNAC/luanhoan.net

Văn Thư Số 03-04 Gởi Lê Bảo Hoàng chủ trang trang http://www.luanhoan.net/

Về việc : bài viết Quân Sử VNCH  Qua Tem Thư Bưu Chánh đăng trên trang http://www.luanhoan.net/ là văn bản đánh cắp từ bài Tem Thư Việt-Nam Qua Quân-Sử Lịch-Sử do Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc là tác giả.

bình long anh dũng

Kính gởi ông Lê Bảo Hoàng chủ trang trang http://www.luanhoan.net/,

Chúng tôi, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu gởi văn thư phản đối này đến quý vị về việc bài viết Quân-Sử Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa do Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tầm và biên tập đã được đăng trên các trang từ nhiều năm nay:

Lịch Sử Tem Thư Việt Nam

Nguồn 1 : http://www.truclamyentu.info/temthuvietnam.htm

Tem Thư Việt Nam Qua Quân Sử Lịch Sử

Nguồn 2: http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-67_4-163_5-10_6-1_17-6_14-2_15-2/

Quân-sử Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa

Nguồn 3: http://www.vnmilitaryhistory.info/quansutemthuvietnam.htm

lại bị biến thành bài Quân Sử VNCH  Qua  Tem Thư Bưu Chánh đăng trên trang luanhoan.net, ở địa chỉ

http://www.luanhoan.net/Bai%20Moi%20Trong%20Ngay/html/bm%2011-5-15.htm

Việc đăng tải, phổ biến thông tin là điều tốt và nên khuyến khích. Tuy nhiên, sự đăng tải này, trang luanhoan.net đã không đề tên tác giả là Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc cũng như nguồn trích, Hội Sử-Học chúng tôi cương quyết phản đối.

Đây tượng trưng cho sự không đạo đức của người cầm bút cũng như làm trang web.

Cách đây ba ngày, cá nhân tác giả đã gởi thư đến ông "Lê Bảo Hoàng" <lebao_hoang@yahoo.com>, với lời lẽ ôn hòa, mong muốn giải quyết trong vòng thân hữu, nội bộ. Tuy nhiên, thiện chí của chúng tôi đã không được quý vị đáp ứng.

Hôm nay, HSHVN gởi văn thư này đến và đòi hỏi quý vị xóa ngay lập tức bài viết của chúng tôi.

Ông cư ngụ ở Gia-Nã-Đại là một xứ sở tự-do, dân-chủ biết tôn trọng sở-hữu trí tuệ, hy vọng ông Lê Bảo Hoàng trang http://www.luanhoan.net/, sẽ không là ngoại lệ.

Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các trang web, blog khác hãy tiếp tay cho HSHVN bằng cách đăng lại văn thư phản đối này để rộng đường dư luận.

Trân trọng kính chào

Âu-Châu ngày 30-04-2013

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Quân Sử Việt Nam (TOP)