Trang Thư-Khanh

Thư-Khanh | Nữ Nhi Sánh Với Anh-Hùng

( Thương gửi PHƯƠNG UYÊN - đang bị cầm tù của C.Sản Việt Nam ! )

phương uyên

Ta ngắm hình Em còn quá trẻ .

Nụ cười rạng rỡ đoá hoa trăng .

Cặp kính thông minh - khuôn mặt  đẹp .

Trái tim chí khí : một anh hùng .

*

Nữa nhi con cháu Hai Bà nhỉ .

Đứng trước quân thù chẳng khiếp rung .

Thế giới muôn lòng thương , ngưỡng mộ .

Phục Em can đảm máu Tiên Rồng .

*

Giờ đây giặc bắt Em tù tội .

Bởi tội Em là chống Bắc phương .

- Người Nam yêu nước đông như cỏ .

Muôn đời  nó nhổ cũng không xong !

*

Từ thuở Vua Hùng ta dựng nước .

Có khi nào ta sợ Bắc Phương ?!

Đếm thử : Đinh Lê Lý Trần Nguyễn

Quang Trung Bình Bắc nhẹ như không .

*

Giặc Mông cũng đành thôi tan xác .

Đức Thánh Trần : quyết tử cứu non sông .

- Phương Uyên ! ta phục Em xát đất .

Toàn dân sẽ tiếp bước theo NÀNG  ...

*

Em là ngòi pháo tung hoa đẹp .

Thế giới nghiêng mình đang ngóng trông .

Trăm Triệu dân Nam thêm lần nữa .

Nắm tay  quyết tử chống xâm lăng .

Thư-Khanh ( Seattle , WAS nước Mỹ - 5- 23- 2013 )

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)