Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Vĩnh Nhất Tâm

Đảng Cộng Sản Việt Gian Đang Câm Lặng ?

Hãy vì nước, vì dân đừng tự mãn
Chuyện sơn hà không chắp nối, mượn vay.
Phải lấy dân làm gốc, chọn nhân tài,
Mới thoát khỏi cảnh ngu dân, bá đạo.

Nay sự thật  đã phơi bày giả tạo,
Nhìn biên cương từng cột mốc dời đi.
Đâu "chính quyền", đâu từng cấp "chỉ huy"?
Để Hán tặc tha hồ đi chiếm đất!!!! 

Vĩnh Nhất Tâm 23.11.2010 

thủ tiêu cột mốc biên giới

Mốc số 17 (đoạn Vân Nam-Hà Khẩu)

Đại Nam Quốc Giới

Cột Mốc “Đại Nam Quốc Giới” tại Phòng Thành, Quảng Tây

Cộng sản Việt Nam tham gia việc khuân vác cột mốc quốc giới dâng cho Trung Cộng.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)