Trang Thanh Sơn

Đừng Im Tiếng

hãy đứng lên

http://guonganhhung.blogspot.com/

 

Quê Hương tôi có còn hình chữ S?

Hay bây giờ chúng đục khoét toang hoang?

Từ Cà Mau có còn đền Bắc Quan?

Hay đã mất đi phần nào Đất Nước?


Tôi nhìn thấy miền Bắc ngắn hơn trước

Người nước "Lạ" được rước về Quê Hương

Xe nước "Lạ" sao nay chạy đầy đường?

Chúng cướp thác "Bản Giốc" loài gian trá

 

Người "Xứ Lạ" trên Trường Sơn khai phá

Rừng đầu nguồn người "Lạ" phá tự do

Những mỏ qúy chúng đào khoét hét hò

Trong thị thành phố "Lạ" đầy khắp ngõ

 

Chúng ngồi trên chửi mắng và chỉ trỏ

Bắt dân tôi phải bỏ đất cha ông

Bao công lao tổ tiên đã vun trồng

Mấy ngàn năm cho đồng bào tôi ở

 

Bỗng hôm nay! dân "Lạ" bắt tháo giỡ

Hỡi các anh! sao nỡ đuổi dân đi?

Ngoảnh lại xem! bộ chính trị làm gì? 

Sống vô thần chuyên mị dân, tranh chức

 

Cúi gầm mặt để  làm việc thất đức

Nước bán dần tới vực thẳm nguy nan

Chèn ép dân cướp đất thật dã man

Luật rừng rú cướp càn như thảo khấu

 

Bộ chỉ huy ôi! một lũ đầu gấu

Mặt trơ lì còn biết xấu là chi

Cướp thật nhiều tài sản để chuyển đi

Cho riêng mình thương gì dân đói khổ

 

Dân ra biển thì "tàu lạ" gông cổ

Cướp cả ghe như ở chỗ không người

Máu dân chài chảy từng dòng thắm tươi

Vì "tàu lạ" bắn người Việt nhộm đỏ

 

Hải quân Việt chỉ được lệnh đứng ngó 

Thật nhục qúa! Việt Nam đó hay sao?

Còn đâu nữa Hưng Đạo Vương thuở nào

Quang Trung hỡi! uất trào lên Tổ Quốc

 

Lũ bán Nước hùa với giặc một giuộc

Máu lệ trào khi Tổ Quốc lâm nguy

Phải đứng lên không thể mãi lụy qùy

Phải lên tiếng "chí nguy" đừng im tiếng. 

 

Thanh Sơn

http://guonganhhung.blogspot.com/

 

Ca Khúc khai mạc chương trình ca nhạc DVD của Trung Tâm Asia. Với Chủ Ðề : Những Dòng Nhạc Lưu Vong của Nhạc Sĩ ANH BẰNG.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)