Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Trang Phạm-Ngọc-Thái

- Phạm-ngọc-Thái thách đấu cả hội nhà văn Việt-Nam đương đại

- Phạm Ngọc Thái với nỗi quê, tình nhà những năm xa xứ 

- Thơ biển đảo - Phạm Ngọc Thái

- Anh-Nguyễn | Phạm Ngọc Thái với mấy nét tình sử về bài thơ "Người đàn bà trắng"

- Giới thiệu về một tổ chức văn chương: HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU MẶT TRỜI THI CA

- Trần-tứ-Đức | Phạm Ngọc Thái với "Chùm thơ hay về tình yêu & đàn bà"

- Phạm-ngọc-Thái | Chùm thơ Hồn Theo Bóng Trăng Trôi

- Phạm-ngọc-Thái | Sự đổi giọng hay đã thực sự ăn năn hối lỗi qua bài thơ "Sự tầm thường" của Nguyễn-khoa-Điềm

- Phạm-ngọc-Thái | Vận Nưóc Đã Mạt Rồi

- Phạm-ngọc-Thái | Không nên để một chân dung thơ tầm thường, nhân cách kém, tham lam, xằng bậy như Hữu Thỉnh tiếp tục làm Chủ tịch HNVVN

- Phạm-Ngọc-Thái | Chùm Thơ Tự-Do (2)

- Phạm-Ngọc-Thái | Văn Bản Về Một Tác-Phẩm Thi Ca Trác Tuyệt

- Phạm-ngọc-Thái | Bình Một Bài Thơ Lục Bát Hay

- Liệu "Em ơi! Thành phố lại mưa" đã phải là một tuyệt tác thi ca? - Cô Giáo Hoàng

- Nguyễn-Đình-Chúc | Lời Bàn Về Một Tuyệt Phẩm Thơ Phạm-Ngọc-Thái

- Phạm-Ngọc-Thái | Hồ-Xuân-Hương Tái Lai

- Phạm-Ngọc-Thái | Chùm Thơ Tự-Do (1)

- Chùm Thơ Biển - Phạm Ngọc Thái (03/05)

- Chùm Thơ Áo Trắng - Phạm Ngọc Thái (03/05)

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)