Xin mời ủng hộ VNmilitaryhistory trên Facebook. Đa tạ

 

Tin Tức Thời Sự - Trang Nguyễn-Nhơn

“XÃ HỘI DÂN SỰ“ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN!

Trích: “ Nếu một người Việt tại hải ngoại nghĩ rằng một chiến sĩ dân chủ khi rời quê mẹ sẽ trở thành vô dụng thì chính người đó đã suy nghiệm từ bản thân mình là kẻ bất lực. Nếu một người Việt trong nước nghĩ vậy thì người này thiếu suy xét vì làm sao có thể không nhìn thấy những thành công của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trong việc đánh động và được thế giới lưu tâm cũng như hậu thuẫn đòi nhân quyền, tự do, cho người dân Việt và tố cáo hành động xâm lấn của Trung Cộng?

Sự xuất hiện của những tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước, những trao đổi và hợp tác giữa đôi bên đã thành hình và đang tiến triển. Liệu dân tộc Việt lần này có thành công cùng đứng dậy để hoàn thành Sự Nghiệp Việt Nam? “
( Thục Quyên: Súng đạn chúng ta đã thua, lý tưởng chúng ta đã thắng )

XÃ HỘI DÂN SỰ, ĐƯỜNG ĐI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN!

" Xã hội Dân sự " không bao giờ " có thực chất "
Dưới chế độ toàn trị việt cọng
Nếu có, thì có cho có hình trong phạm vi " đảng " cho phép
Hay là dung túng cho có bộ mặt cởi mở
" Xã hội Dân sự " như vậy là LIỀU THUỐC AN THẦN
Giúp việt cọng trấn an người dân mơ hồ về tự do dân chủ
để khỏi uất ức vùng lên phản kháng bạo quyền
Nó là thứ THỎA HIỆP CẢI LƯƠNG
Là con đường đi KHÔNG BAO GIỜ TỚI
Nếu có tới thì cũng là một thứ chế độ
TẠP NHAM, NHAM NHỞ, VÁ VÍU, VÔ ĐỊNH HƯỚNG
Dân tộc nầy CHỈ CÒN MỘT CON ĐƯỜNG
" ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DÂN TỘC "
Với mọi uy nghi và yếu tính DÂN TỘC
Là chế độ TỰ DO - DÂN TỘC - NHÂN BẢN
Đem tinh thần Dân tộc Nhân bản
Chống lại bọn cọng sản ngoại lai PHI DÂN TỘC
Đem tinh thần QUỐC GIA chống cọng sản VÔ TỔ QUỐC
Đem NHÂN BẢN chống cọng sản DUY VẬT VÔ NHÂN
Thực thi Đạo lý NHÂN NGHĨA của nòi giống Việt
Thượng tôn trên Đại văn bản BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Từ thời Bình Định Vương Lê Lợi hơn 500 năm về trước
" Lấy ĐẠI NGHĨA để thắng hung tàn
Đem CHÍ NHÂN mà thay cường bạo "
Phải dũng mãnh đứng lên tiểu phạt
Loài gian tặc khi Đất nước lâm nguy
" Việc nhân nghĩa cốt ở YÊN DÂN
Quân ĐIẾU PHẠT trước vì khử bạo "
Có bình định xong nghịch tặc phản nước hại dân cọng sản
Mới thực thi NHÂN NGHĨA được!
Nhân bản là TÌNH THƯƠNG
Không đương cự được súng đạn
Nhưng súng đạn rồi sẽ hết
TÌNH NGƯỜI còn dài lâu
Nhân nghĩa thắng hung tàn là như thế!

Nguyễn Nhơn

Quân Sử Việt Nam (TOP)