vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt-Nam - Trang Nguyễn Nhơn

Nguyễn-Nhơn | Trái Tim Bồ Tát Nung Cháy Không?

Bạn QGHC của tôi meo lại bảo

Chiều buồn nhớ quê nhà

Lẫn thẩn nghĩ gần xa

Mới 70 tuổi chưa già

Mà xem ra lãng đãng

Không nhớ rõ hỉnh luật

Tưới xăng, đốt chết người

Có bị tội cố sát hông?

Hai nữa là trái tim hữu cơ

bị nung với nhiệt độ cao

có tồn tại được không?

Thương bạn trẻ tôi giải đáp

Tôi năm nay 77 mà hãy còn thơ ngây
Thấy gì nói nấy, tới đâu thì tới
Theo hình luật nướng người
Thì ở tù rụt xương
Nhưng Phật Giáo "Nhất thống" Ấn Quang
Cũng có Tăng Thống, có Viện Hóa Đạo 
Có Đạo pháp nên lại khác
Nên đốt ai thì phong làm "Bồ Tát"
Tim bồ tát làm sao nung cháy được?!
Lửa Từ bi lẽ nào đốt chết người
Chỉ đốt cháy thân xác, còn lại là
Tinh anh bồ tát
Bộ bạn Nghĩa hổng nhớ Kiều sao?
" Thác là thể phách, còn là tinh anh "
Nếu không phải vậy
Huynh trưởng Đào Văn Bình của bạn
Làm sao đọc lời ca ngợi trước vong linh
ngài  là : " Ngọn lửa Thích Quảng Đức "
Thôi anh em mình Phật pháp hổng rành
Ai giỏi nói lý thì cứ để cho họ nói
Mình nghe cầu vui hay chua chát trối thây!

Nguyễn-Nhơn

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)