Trang Mặc-Khách

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Dáng Thu

Thu về nhớ quá cánh phong Lan
Hoa nở lòng em điểm sắc vàng
Sương ánh tơ hồng đêm lấp lánh
Lá vàng rộn rã đón Thu sang
Tình Thơ xúc cảm âm thầm nhớ
Ôm ấp trong lòng Sương chẳng tan
Em có nghe Thu về dịu ngọt
Vui bên nhau kẻo chóng phai tàn !

MAC KHACH @ Quân-Sự Việt-Nam
(riêng một người)

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)