Tin Tức Thời Sự - Trang Lưu Nguyễn Đạt

Tìm Chữ

tấm hình tìm chữ

khát khao tìm chữ nối vào
tịch u suối nhỏ lao đao thả hồn
phiêu bồng nước ẩn núi non
đất già khai quật trí mòn thấm sâu

đường đi trăm ngả bạc màu
một lần chí nguyện bể dâu vẫn toàn
ta đây tay trắng vững vàng
ghép mưa thành cụm mây hoàng hôn em

đêm khuya việt thức bút mềm
thảo dòng tư tưởng trên thềm hoang vu
ngày nào ánh sáng trùng tu
con đường hạnh ngộ ngàn thu sẽ là

khát khao tìm nước tìm ta
hầu như mong đợi tinh hoa cuối trời
rồi khi chưa hẹn đã mời
bên nhau vừa thoáng chơi vơi tình người

Lưu Nguyễn Đạt
March 11, 2012

www.vietthuc.org

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)