Danh Tướng Lịch Sử Việt Nam - Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Trang Lâm-Thu-Hà

Trần-Quang-Khải Tay Cầm Thanh Kiếm Báu - Bến Chương Dương Đại Phá Lũ Nguyên Mông

Thượng Tướng Trần Quang Khải, tran quang khai

Thượng Tướng Trần Quang Khải

Đệ tam hoàng tử nhà Trần

Quang Khải tài nghệ kiếm cung ai bằng

Phong lưu tuấn tú đa tình

Thường ưa trau chuốt khách phường thanh lâu

 

Phương Dung con gái Thái Sư

Trở thành nghĩa nữ của Trần Thái Tông

Nữ công gia chánh tinh thông

Phụng Dương Công Chúa dịu dàng đoan trang

 

Chiêu Minh nhân dịp thỉnh an

Đợi chờ hoàng phụ luận bàn triều cương

Mắt nhìn về phía Phụng Dương

Ngất ngây say đắm trước dung nhan nàng

 

Thái Tông gán gả cho chàng

Phụng Dương chính thất hiệp hòa Chiêu Minh

Nhưng chàng bản tính đa tình

Say bên người đẹp quên tình phu thê

 

Nhìn con ủ rủ ê chề

Thái Sư Thủ Độ giận thề chẳng tha

Phụng Dương xuống nước xin cha

“Thứ tha Quang Khải, chớ nên bất hòa”

 

Chiêu Minh tuy có phong tình

Nhưng tài hơn hẳn tôn hoàng đệ huynh

Hai lần kháng chiến Nguyên - Mông

Nhả văn tiếp sứ xông pha chiến trường

 

Sài Thung lớn mật xem thường

Đuổi Trần Quang Khải chẳng thèm tiếp nghinh

Cầm tay sứ giả Sài Thung

Luyến lưu đưa tiễn hẹn ngày tương giao

 

“Sa trường ắt sẽ gặp nhau

Kiếm đao cung nỏ thay câu trả lời”

Thăng Long khói lửa mịt trời

Khắc tay “Sát Thát” ghi lòng hận căm

 

Nghệ An phòng giữ chia quân

Giặc kia thế mạnh - quân ta thua thời

Lui quân về giữ biển khơi

Các mặt hiểm yếu ngày đêm canh phòng

 

Toa Đô đang tức điên lòng

Đánh không vào được chần chừ cạn lương

Lả người đói mệt tổn thương

Bèn cùng Ô Mã hẹn ngày lui quân

 

Trở thuyền ra Bắc viện binh

Tin này Quang Khải báo về hoàng huynh

Thánh Tông bèn cử Chiêu Văn

Cứu nguy Quang Khải chớ nên kéo dài

 

Ai ngờ quân giặc bao vây

Chiêu Văn thế yếu nên đành bó tay

Trận này Quang Khải ra oai

Cứu cho hoàng đệ thoát vòng nguy nan

 

Thăng Long đóng bởi Thoát Hoan

Chương Dương hắn chiếm tàu thuyền làm dinh

Chiêu Minh nhận được hung tin

Vòng thuyền ra biển xuôi về Chương Dương

 

Dùng thủy chế ngự đối phương

Đánh rơi manh giáp quân thù tả tơi

Sợ ngài chúng chạy hụt hơi

Tay không cướp giáo tỏ oai anh hùng

 

Chương Dương nức tiếng vang lừng

Thừa cơ đuổi đánh đem quân lên bờ

Lập mưu nhử địch trở cờ

Phục binh chuẩn bị đóng ngoài Thăng Long

 

Thoát Hoan ngu dại mắc mưu

Quân Nguyên thua bỏ Thăng Long chạy dài

Chiêu Minh ngang ngược thi tài

Ra vào sinh tử, chiến bào tung bay

 

Kiếm báu Quang Khải cầm tay

Đánh cho Ô Mã, Toa Đô sợ ngài

Vượt sông Hồng trốn về Tào

Chiêu Minh chiếm lại Thăng Long kinh thành

 

Tây Kết xông xáo tung hoành

Nghe tin thái tử Thoát Hoan sững sờ

Vội vàng rút lại hùng binh

Đánh thua nước Việt một đời ăn năn

 

Ống đồng dùng để nấu ăn

Thoát Hoan thái tử gởi thân ngọc ngà

Lĩnh Nam thề chẳng dám qua

Lăn về Nguyên quốc nhục này không quên

 

Quân kỳ phất phới tung bay

Sẵn sàng nghênh đón rước Trần tướng quân

Thắng thù mở tiệc khao binh

Tay nâng chén rượu buông lời ngâm nga

 

“Chương Dương danh tiếng về ta

Thái bình hưng thịnh mọi nhà yên vui”

Trải qua dâu bể đời người

Hiểu lòng trinh bạch tình nàng Phụng Dương

 

Thề rằng sẽ mãi yêu thương

Cố tâm bù đắp lỗi lầm khi xưa

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)