Trang Điệp-Mỹ-Linh

- Những Dòng Chữ Viết Vội Sau Khi Đọc Bài Dịch về Trận Hải Chiến Hoàng Sa, 19-01-1974, của Bill Hayton

- Truyện ngắn: Cháu đích tôn của "Ngụy"

- Hồi Ký Kỷ Niệm Hội Ngộ Khóa 6/68 SQ/TB Thủ-Đức, 2014 Và Những Hoài Niệm Riêng

- Lịch-Sử Quân-Sự Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa (Từ chương I đến chương VIII); Chương I: Bối cảnh khai sinh Quân Đội Việt-Nam Và Những cảm nghĩ về các tổ-chức Quân-Đội Việt-Nam  giữa Thế kỷ 20; Chương II: Sơ Lược Tổ Chức Của Hải-Quân Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân; Chương III: Vùng Sông Ngòi_Hành-Quân Lưu-Động; Chương IV: Những Chiến Dịch Trong Vùng Sông Ngòi_Hải Quân Phối Hợp Với Quân Bạn; Chương V: Vùng Duyên Hải_Hành-Quân Lưu-Động Biển*; Chương VI: Từ Mật Khu Vũng Rô Đến Những Diễn Tiến Trước Khi Xảy Ra Hải Chiến Hoàng Sa và Hải Chiến Hoàng-Sa Ngày 19-01-1974; Chương VII: Cuộc Đàm Thoại Bất Ngờ (1); Chương VIII: Những Biến Chuyển Quân Sự Và Các Cuộc Rút Quân Bằng Đường Thủy;

- Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa Ra Khơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Điệp-mỹ-Linh biên khảo

- Đọc tài liệu lịch sử Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975 (*) - Trần-Bình-Nam

- Điệp-mỹ-Linh | Những Niềm Đau Ẩn Nấp

- Điệp-mỹ-Linh | Mơ Chiều

- Điệp-mỹ-Linh | Lỡ Một Chuyến Đò

- Điệp-mỹ-Linh | Chút Tình Để Lại

- Điệp-mỹ-Linh | Bên Cầu Xóm Bóng

- Điệp-Mỹ-Linh | Đưa Tiễn

- Điệp-Mỹ-Linh | Truyện Ngắn Chuyến Xe Chiều

- Tùy Bút Chiều Tưởng-Nhớ - Điệp-Mỹ-Linh

- Kỷ-Niệm Đêm Giao-Thừa - Điệp-Mỹ-Linh

- Xuôi Dòng Hồi Tưởng - Điệp-Mỹ-Linh

- Trên Chuyến Tàu Thống Nhất - Điệp-Mỹ-Linh

- Tìm Vết Chân Xưa - Điệp-Mỹ-Linh

- Truyện Ngắn Trên Những Dòng Sông Oan-Nghiệt - Điệp-Mỹ-Linh

- Tiếng Hát Giữa Khuya - Điệp-Mỹ-Linh

- Truyện Ngắn: Mảnh Đời Di Dân - Điệp-Mỹ-Linh

- Tự-Truyện: Tạ Lỗi Với Người Thơ - Điệp-Mỹ-Linh

- Truyện Ngắn: Thầy Lân - Điệp-Mỹ-Linh

- Truyện Ngắn | Nụ Hôn Đêm Giáng-Sinh - Điệp-Mỹ-Linh

- Tình Nàng Tôn Nữ - Điệp Mỹ Linh (02/05)

Quân Sử Việt Nam (TOP)