Thơ Văn

 

XIN LỖI.

Anh sẽ ngoan như Máy Dò Vé Số...
Mỗi lần dò nó hiện chữ "Sorry!".
Valentine chẳng biết nói điều gì...
Chỉ xin lỗi bởi vì... anh hư lắm !


Huyền Anh
Feb. 13, 2011.
Happy Valentine Day to everybody!

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)