Thơ Văn

Trước khi chết

Khi chưa chết tôi muốn cùng bè bạn
Dù sức tàn tôi cũng quyết đấu tranh
Trời Âu Mỹ đâu cần gươm với súng
Chỉ cần lòng chung thủy với non sông

Khi chưa chết tôi cất cao tiếng nói
Sự thật kia trải rộng khắp muôn nơi
Đất nước ta cả ngàn năm gầy dựng.
Bao công lao khó nhọc của cha ông

Khi chưa chết trúc rừng tôi làm giấy
Ngòi bút cong dùng dao khắc trên cây
Để lại cháu con bài học muôn đời.
Đừng bán nước để làm thân Thái thú

Khi chưa chết tôi sẽ về đất tổ
Thăm bạn bè chiến hữu đã phơi thây
Gặp gỡ lại thương phế binh thuở trước.
Nối lại tình người tình chiến hữu khi xưa

Trên quê hương tôi cùng bao lớp trẻ
Hòa nhập dòng sinh mệnh của quốc gia
Đứng vươn vai diệt thù trong giặc ngoài
Khi chết rồi làm chiến sĩ vô danh

Đặng quang Chính
Oslo 13.01.2011

 

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)