Trang Thơ Văn Của Thi Sĩ nguyễn duy ân

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Họa Thơ Của Cụ Phan Bội Châu -

SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến?
Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Quân Sử Việt Nam (TOP)

 

 

Valid CSS 2
Sitemap | Quân Sự Việt Nam 05/2001 - 2012 - 2013 Liên Lạc: vnmilitaryhistory@vnmilitaryhistory.info
free counters