Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

VỌNG NGOẠI LÀ TỰ SÁT

Lạc Hồng, trang sử ngàn năm
Giang sơn một cõi...cháu Tiên, con Rồng.
Ải Nam Quan, thế biên phòng
Bao triều phương Bắc lâm vòng thây phơi.

Ngàn thu không đội chung trời
Xưa nay Việt Hán, hai trời đối nhau.
Thư hùng, mấy trận trước sau
Bắc Nam  “bờ cõi phân mao” rõ ràng.

Tổ Tiên cơ nghiệp vững vàng
Non sông  hùng vĩ, trời Nam vang lừng.
Tiếc thay sự nghiệp Quang Trung
Còn đang dang dở, hóa công an bày...

Băng hà vào lúc nghiệt thay!
Não nùng non nước, phủ đầy tang thương.
Gặp Nguyễn Ánh lúc tranh vương,
Nhờ vào nước Pháp, tìm phương san bằng

Thắng Tây Sơn, được ngai vàng
Sau năm thập kỷ thực dân thay lòng?
Mấy đời hậu bối Gia Long
Non sông nghiêng ngửa giữa dòng trầm luân.

Bắc-Trung-Nam, khắp ba miền
Anh hùng hào kiệt gắn liền máu xương
Sáu mươi năm, một chiến trường
Toàn dân nước Việt đuổi phường thực dân.

Trận sống mái, đảng Quốc Dân
Tinh thần Yên Bái máu loang sơn hà.
Đoạn đầu tận số Mười Ba
Muôn dân căm phẫn, xông pha diệt thù.

Bừng bừng “Cách mạng Mùa Thu”
Vừng hồng độc lập, tinh mơ chưa tròn.
Chẳng may, loại ốc mượn hồn 
Theo đuôi chủ thuyết: vô thần Mác-Lê

Bán dân, hại nước thảm thê
Mượn danh chống Pháp, dễ bề mị dân.
Thừa cơ tiêu diệt từng phần
Những nhà Ái-quốc vì dân một lòng.

Đuổi thực dân, cứu giống dòng
Than ôi! Bi thiết, nỗi lòng ai hay?
Ngấm ngầm “ném đá giấu tay”
“Tinh thần”  vọng ngoại có ai  hơn Hồ?

30.04.1980 (Thi tập Cõi Lòng)

NHẬN CHÂN SỰ THẬT

Bọn cưỡng chiếm thôi phân bua chi nữa
Vượt Trường Sơn, mục tiêu ấy vì ai?
Ðem lương tri mà xét lại đúng sai
Cả Nam Bắc, hai miền chung số phận.

Ai là kẻ gây nên trời uất hận?
Rước Mác-Lê, một chủ nghĩa vô thần,
Chia hai trời, đoạt lấy nửa giang san
Thành quốc cộng để Tàu, Nga sai khiến.

Thứ ngu xuẩn đã làm cho quốc biến
Tội tày trời còn biện bạch ai nghe?
Hơn phần tư thế kỷ vẫn lê thê
Dân nghèo túng, nước ngày thêm nhỏ lại.

Hãy thẳng thắn để nhận chân sai trái
Cả trong ngoài vì đại thể chung lo
Ðừng tốn công thưa gửi bọn côn đồ
Chuyện dâng đất chúng còn chưa biết sợ.

Nay thực tế đã phân bày tỏ rõ
DÂN TỘC chỉ cần hai chữ TỰ DO
Triệu triệu người ai sợ, ai so đo?
Hãy thẳng thắn cùng đứng lên lấy lại.

30-04-1995 (Thi tập Cõi Lòng)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)