Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

BA MƯƠI MỐT NĂM ÐỌA ÐÀY

Ba mươi thêm lẻ rồi em nhỉ!?
Mệnh nước còn trong nỗi đọa đày
Biết đến bao giờ dân thoát khỏi?
Một vòng nô lệ bọn tay sai!

Ba mươi thêm lẻ trên toàn cõi
Nước Việt trầm luân, cảnh bể dâu.
Một lũ mang voi dày đất Tổ
Nước càng nhỏ lại, nước về đâu?

Ba mươi thêm lẻ thời đen bạc
Ai thấu lòng cho cảnh nước non?
Dân sống một đời... dân khổ ải
(Trai làm nô lệ, gái buôn thân)

Ba mươi thêm lẻ, ai dân Việt!!!
Nhìn cảnh quê hương chẳng động lòng???
Muôn triệu dân lành kêu thảm thiết
Nước buồn cau mặt cảnh suy vong.

Vĩnh Nhất Tâm 30-04-2006 (Thi tập Cõi Lòng)

ÐỒNG TÂM  LẤY LẠI NON SÔNG

Tiền nhân từng lớp đem xương trắng
Dân Việt ngàn năm đổ máu đào
Tô điểm non sông, trừ giặc Hán
Mà sao hùng khí đất thiêng đâu?

Ðể cho một lũ làm tôi tớ
Dâng ải Nam Quan tuyến địa đầu
Lãnh hải, Hoàng Trường đem trả nợ
Sau ngày “Quốc Hận” của “Năm Tư”

Quyết không để giặc làm hoen ố:
Sử Việt ngàn năm máu vẫn sôi!
Việt-tộc muôn đời thương đất Tổ
Anh hùng liệt nữ vẫn muôn nơi.

Dù cho trời đất xa muôn dặm
Máu chảy trong tim vẫn Lạc Hồng
Giữ một lòng son vì Quốc Nạn
Ðường về cố-quốc vẫn hằng mong!

Ðường về cố-quốc phải thành công!!!
Ðồng tâm lấy lại toàn non nước
Chữ “S” giang sơn của Tiên Rồng
Diệt lũ gian manh, loài phản quốc.

Cam làm tôi tớ bán non sông
Buôn dân, vơ vét…loài man rợ
Bán trẻ thơ ngây chửa biết gì...
Quả tội tày trời quân giặc đỏ!

Bán người rao cả  “Lưới Ebay.”

Vĩnh Nhất Tâm 30.04.2004 (Thi tập Cõi Lòng)

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)