Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

ẢI NAM QUAN ÐÂU NHỈ?

Ðồng bào ơi! Ai buôn dân bán đất?
Ải Nam Quan vùng chiến lược địa đầu
Dâng cho Tàu, ôi quả thật là đau
Còn đâu nữa! Nam Quan ngàn năm trước.

Hỡi các bậc sĩ-phu trong ngoài, nước
Vì Tiền nhân xin cùng cất bước đi
Ðã hết rồi! Vận nước rất suy vi!
Chờ ai nữa? Ải Nam Quan đã biến!

Ngô, Lê, Lý; Hậu Lê, Trần, Tân Nguyễn (Huệ)
Ải Nam Quan là cửa tử quân thù
Trải bao triều, phương Bắc đã trơ trơ
Vì khiếp sợ chúng không hề bén mảng.

Nay bọn ác, thứ phỉ quyền cộng sản
Kẻ tội đồ đã giết hại nhân dân
Ðất tổ-tiên đem đi bán từng phần
Ai dân Việt không hận thù chứ nhỉ?

Giờ đã điểm! Xin triệu người một ý
Ý  “đồng tâm” thuở “Hội Nghị Diên Hồng”
Khắp trong, ngoài đặt chủ đích non sông
Trên tất cả những lợi quyền riêng biệt.

Chỉ có thế mới giữ tình bất diệt,
Tình quê hương, tình không của riêng ai!!!

30.04.2000 (Thi tập Cõi Lòng)

VÙNG LÊN

Giữa cõi trần ai, ai thấu cho?
Việt gian cộng sản bán cơ đồ
Nhân danh “giải phóng” do Mao xúi, 
Thạch Hãn (1) đôi bờ sóng đẩy xô. 

”Sinh Bắc tử Nam” đường diệt chủng 
Cáo Hồ rước Mác, dựng cờ  Mao 
Tấm thân khuyển mã còn xưng "bác", 
Phản bội tiến nhân, rước giặc Tàu

Nay cõi giang sơn đầy Hán tặc
Ai người thương nước: há ngồi trông!
Biên cương, hải phận Tàu xâm chiếm, 
Địa thế Cao Nguyên, chúng (2) vẫy vùng

Nước Việt đang bên bờ vực thẳm 
Con đường vong quốc sẽ theo sau. 
Hỡi người dân Việt trong ngoài nước 
Tất cả vùng lên đáp nghĩa sâu (3)!

Chu Đệ (4) thời Minh giờ tái xuất
Cẩm Đào tráo trở đã xâm lăng
Gặp toàn một lũ (5) làm tôi tớ,
Bán Nước buôn Dân trả nợ nần.

Công khó tiền nhân mười thế kỷ
Đuổi thù giữ nước biết bao phen
Tiếp theo Lê, L‎ý‎, Trần, Lê, Nguyễn (6),
Đuổi Tống, Nguyên, Thanh mất cả hồn.

Quả Giáp xưa nay con múa rối!
Theo Hồ chẳng biết nước về đâu?
Cũng không cần hiểu bao thời trước,
Cả mấy ngàn năm đuổi giăc Tàu.

Non nước lâm nguy càng chứng tỏ
Một đời làm tướng chỉ mua danh
Để cho Tàu Cộng nay thao túng!
Thái thú đầy trong Bắc-phủ-đình.

Mau hãy vùng lên giành độc lập
Trong ngoài dân Việt giống hùng anh
Bừng bừng trang sử luôn canh cánh
Ngọn đuốc DIÊN HỒNG rạng sử xanh

Vĩnh Nhất Tâm 21.5.2009 

(1) Dòng sông Bến Hải do HCM nghe theo lệnh MT  Đông mà HCM chia đôi  nước Việt từ  vĩ tuyến 17 và tiếp tục giúp cho HCM và đàn em chiếm được miền Nam, do sự đồng tình của chính quyền Mỹ để khai tử miền Nam. Và nay đàn em  Mao thừa cơ hội bành trướng về phương Nam (nước Việt), do bàn tay sai ngoại tộc (tay sai cho Tàu)  là đầu mốc cho cuộc xâm lăng không  tiếng súng, bắt nguồn từ sự  phản bội tiền nhân và dân tộc của bè lũ  Việt gian Bắc-bộ-phủ.

(2) Chỉ CS Tàu

(3)Nghĩa cử cao sâu như là bổn phận thiêng liêng đối với sự tồn vong của dân tộc.

(4) Chu Đệ tức là Minh Thành Tổ từng lót đường bằng cách là  sai 2 tướng là Hàn Quan và Hoàng Trung đem 5000 quân đưa Trần Thiêm Bình về nước để mở đầu cho cuộc xâm lăng và chiếm luôn nước Nam trong suốt 20 năm  (1407-1428).

(5) Chỉ bọn Bắc bộ phủ

(6) Hồ Cẩm Đào luôn luôn là tên khát máu đã từng là một tên sát nhân đối với nhân dân Tây Tạng, đã phải dở sống dở chết vào năm 1988. Cũng chính vì sự xuất sắc về thủ thuật sát nhân tại vùng đất Tây Tạng từ trước, mà sau được lên nối ngôi chủ tịch nước Tàu thay Giang Trạch Dân để tiếp sứ mệnh bành trướng nước Tàu về phương Nam.

(7) Nhà Tây Sơn

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)