Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

TÔI HỌC ĐÁNH VẦN
(Kính thân tặng quý Bloggers, và đặc biệt tặng: FREEDOOM FOR NgườiThấtHọc)

Quả là một kẻ lương tri
Thương dân, nhớ nước chẳng hề sân si.
Tấm lòng quả rất từ bi,
Chẳng màng phú quý, chẳng bì với ai.
***
Riêng tôi,là một kẻ ăn mày,
Sống nhờ nước khác, buồn thay phận người,
Từ khi tôi mới chào đời,
Nước tôi đã bị chia đôi hai miền.
***
Lớn lên, tôi học đánh vần:
"Việt Nam Bất Khuất - Vẻ Vang Bao Đời."
Dẫu nay, tôi sống xứ người,
Vẫn không quên được Tình Người Việt Nam.
***
Học làm thơ để trối trăng
May ra mai hậu biết rằng Việt gian.
Rước voi: giày mộ tổ tiên,
Buôn dân, bán nước; lại xưng "bác Hồ".

Vĩnh Nhất Tâm 26.02.2011

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)