Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

HẢI CHIẾN HOÀNG SA

Tháng Giêng - Mười Chín - Bảy Tư
Biển gào, sóng thét khi Tàu xâm lăng.
Cháu con Hưng Đạo, Ngô Quyền,
Một lòng sống mái: Nguyệt Thềm (*) Hoàng Sa.

Trận đầu Bắc Đảo (*), giặc Tàu
Xua quân xâm lược từ sau "công hàm".
Xú danh: "thủ tướng" Phạm Văn...
Đem dâng hải phận cho quân giặc Tàu.

Quân Nam xung trận, đồi đầu
Oai hùng hải chiến đánh Tàu xâm lăng
Âm mưu hơn cả thập niên (*)
Trận bày đã sẵn, hoạch trình từ lâu.

Cướp ta, hải phận Hoàng Sa,
Hồ, Đồng, Chinh, Giáp ...bày ra nỗi này!!!!
Tháng Ba - Mười Bốn, nghiệt thay!
Vào năm Tám Tám (1988) trận bày ai hay?

Hải Quân Nước Việt miệt mài,
Ngàn sau chiến tích trên đài Vinh Quang.
Chết Vì Nước, Chết Vì Dân
Tấm Gương Trung Liệt ngàn năm lưu truyền.

Vĩnh Nhất Tâm 26.02.2011


(*) Nguyệt Thềm là nhóm đảo thuộc về phía Nam Hoàng Sa.
(*) Các đảo thuộc phía Bắc Hoàng Sa thuộc Bắc Đảo có tên gọi: gọi là An Vĩnh và Tuyên Đức (Sử liệu từ Trận Hải Chiến Hoàng sa 1974)
(*) (14.09.1958 - 19.01.1974)

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)