Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

VIỆT TỘC

Thật hãnh diện - chung nhau nền văn hiến
Chưa bao giờ hèn nhát trước xâm lăng.
Quyết chung sức khi sơn hà nguy biến
Do giặc Tàu bày mưu kế lấn xâm.

Bắc bộ phủ (*) vốn đốn hèn, vô loại
Cứ huyênh hoang từng đánh "Mỹ Ngụy nhào"
Khi "thống nhất" chỉ đua nhau ăn hại,
Bán giang san, buôn đến cả đồng bào.

Thật nhục nhã cho giống dòng bất khuất,
Trải ngàn đời làm chủ một giang sơn.
Bao thiên kỷ từng oanh oanh liệt liệt,
Mảnh cơ đồ hùng cứ ở một phương.

Giờ ngoảnh lại nhìn Biên Cương Hải phận
Thấy mà đau, ai dân Việt cúi đầu?
Dòng Việt tộc không bao giờ an phận!
Khi kẻ thù truyền kiếp vẫn xâm lăng!

Vĩnh Nhất Tâm 24.02.2011

(*) Chỉ Tàu cộng.
(*) Chỉ bọn đầu sỏ đảng Việt gian cộng sản

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)